V

T                                                                                                                                  WXYZ

Valeriana – Vendelrot – Valerianaceae – Vendelrotfamilien Navnet Valeriana kommer muligens fra det latinske ordet valere som betyr å bli frisk, og det viser til den medisinske bruken av planten. Det finnes ca. 250 arter av stauder, halvbusker og busker i denne slekten og de kommer fra den nordlige tempererte sone, den tempererte og det tropiske Sør Amerika og Sør Afrika. De lave plantene kan brukes i fjellhagen og de større i rabatter. De trives best på litt fuktige steder på en skog eller naturtomt, men kan også brukes i rabatter. Dette er noen av de minst kravfulle plantene når det gjelder jord, kan nesten plantes overalt. Formering ved deling eller frø.

Valeriana arizonica
Arizonica betyr at den kommer fra Arizona i USA. Den blir ca. 10-15 cm høy og danner matter med rosa blomster og blomstrer i juni måned. Full hardfør og fin i fjellhagen.
Kr. 50,-

Veratrum – Nyserot – Melanthiaceae – Giftliljefamilien
Denne planten vokser i Europa, Asia og nord Amerika og det finnes ca. 27arter i denne slekten. Det er flotte og staselige planter og som etter de er plantet klarer seg selv. Roten blir brukt i naturmedisin, men planten er veldig giftig.

Veratrum grandiflorum  RAN-384-2012
Denne blir ca. 1,5 meter med hvite blomster.
Kr. 50,-

Verbascum Kongslys – Scrophulariaceae – Maskeblomstfamilien Verbascum kommer av det latinske ordet barbascum som betyr med skjegg. Det er ca. 360 arter i denne slekten av ettårige, toårige, stauder og halvbusker fra Europa og Asia, mange i vest Asia og spesielt i Tyrkia. De vil ha en solrik vokseplass og god kalkrik jord. De passer best i stauderabatter sammens med andre store stauder, som bakgrunnsplanter og de kan også brukes som solitærplanter.

 

Verbascum nigrum – Kongslys
Denne kommer fra Europa og er viltvoksende på en del steder i Norge. Den har høye spir med gule blomster og blir ca. 60-90 cm høy. Blomstrer i juni/august. Plantes i sol, en flott staude blant andre høye stauder. Trenger ikke altfor god jord, den er nøysom.
Kr. 50,-

Veronica – Veronika – Scrophulariaceae – Maskeblomstfamilien Planteslekten Veronica er etter den hellige Veronica. Det finnes ca. 250 arter av ettårige, flerårige og halvbusker og de fleste av de vokser på den nordlige halvkule. De trives i allslags jord, men tåler ikke uttørking. Alle er solelskende planter og de liker seg ikke i skygge. De lave sortene er flotte i fjellhagen, mens de litt større passer best i rabatter. Formeres ved frø, deling og stiklinger.

Veronica bachofenii
Denne kommer fra områder på Balkan. Den er blå og blir ca. 45-60 cm høy. Blomstrer ca. 6/7. Plantes i sol eller halvskygge. Den kan klare temperaturer ned til – 34 grader C.
Kr. 50,-

Veronica bellidioides
Denne kommer fra Pyrenenne, Alpene og Apeninnene og har blå blomster og blir ca. 5-15 cm. Den kryper utover og danner tepper.
Plantes i sol og litt fuktig jord.
Kr. 40,-

Veronica fruticulosa
Denne vokser i vill tilstand fra Alpene og til sør Europa. Fargen er rosa og purpur og den blir ca. 20 cm høy og danner matter. Blomstrer i tiden juli til september. Plantes i grusholdig jord og i sol. Kr. 50,-

Veronica Veronica gentianoides – Kosakkveronika
Gentianoides betyr at de ligner på Gentiana. Denne kommer fra Kaukasus og Lilleasia og blir ca. 20-40 cm høy med lyse blå blomster, og blomstrer i mai/juni. Passer godt til kant og forgrunnsplantinger, men også i større fjellhageparti.
Kr. 50,- 

Veronica gentianoides variegata
Gentianoides betyr at de ligner på Gentiana. Denne kommer fra Kaukasus og Lilleasia og blir ca. 20-40 cm høy med lyse blå blomster, og blomstrer i mai/juni. Bladene er broketbladet. Passer godt til kant og forgrunnsplantinger, men også i større fjellhageparti.
Kr. 50,-

Veronica grandis
Denne kommer fra Japan og har blå blomster på lange aks, den blir mellom 45 og 90 cm og blomstrer fra juli og utover til september. Plantes i god hagejord, den kan plantes i sol/halvskygge og skygge. En god biplante. Den tålerer temperaturer ned til – 34 grader C.
Kr. 50,-

 

Veronica  kiusiana
Denne kommer også fra Japan og blir mellom 45 og 90 cm og har blå blomster som ligner spir. Blomstrer omtrent på samme tid som Veronica grandis. Plantes i god jord i sol/halvskygge. Den tåler ned til -23 grader C.
Kr. 50,-

Veronica longifolia alba – Storveronika
Longifolia betyr lange blad og alba betyr hvit. Denne kommer fra Europa og den blir ca. 50-100 cm høy og har hvite blomster og blomstrer i juni/august. Passer i rabatter.
Kr. 50,-

Veronica longifolia ‘Eveline’ – Storveronika.
Denne blir ca. 50-100 cm høy og blomstrer ca. i juni/august med med mørk rosa farge, Fin i rabatt.
Kr. 50,-

Veronica prostrata
Denne vokser vilt over store deler av Europa. Den danner store matter og fargen kan være fra dyp blå til lys blå, rosa eller hvit. En fin plante til fjellhagen.
Kr. 50,-

Veronica schmidtiana nana
Denne kommer fra Japan og  har blåfiolette blomster og bli ca. 10-15 cm og blomstrer i juni/august. Kan plantes i sol/halvskygge og vil ha lii fuktig jord.
Kr. 50,-

 

Veronica wormskjoldii
Denne vokser i nord Amerika og Canada på fuktige steder.
Den blir ca. 25-40 cm og har blå blomster og den  blomstrer i tiden juni/juli/august.
Kr. 50,-

 

T

S                                                                                                                                                  V

 

 

Thymus – Timian – Lamiaceae
Ca. 350 arter i slekten og de vokser i de tempererte delene av Europa, Nord Afrika og Asia. De fleste er lave teppedannende planter og alle er spiselige.

Thymus pulegioides
Denne vokser i Europa og også i Norge. Det blir en halvbusk som blir mellom 5 og 25 cm med rosafiolette blomster. Plantes i mager jord i sol.
Kr. 50,-

Thymus rhodopensis
Denne kan jeg ikke finne noe om, muligens han som jeg kjøpte frø fra ikke har hatt det rette navnet. Den har rosafiolette blomster.
Kr. 50,-

Thymus x citriodurus Unni – Sitrontimian
Dette var årets staude i 2009. Den er ca. 10 cm høy og danner store tepper med rødfiolette blomster. Blomstret i juni/juli/august. De vil ha full sol og god drenert og næringsrik jord. Plantes i urtehagen, fjellhagen og fin i skråninger og  til å vokse over murkanter.
Kr. 50,-

 

Trollius – Ballblomst – Ranunculaceae – Soleifamilien
Trollius kommer fra det tyske ordet Trollblume som betyr rund eller kule og det viser til formen på blomsten. Det finnes ca. 20-25 arter i denne slekten og vi finner de på fuktige steder i Europa, Asia og Nord Amerika. Det finnes en art som er viltvoksende i Norge og det er T. europaeus – Engballblom. De trives best i halvskygge i god litt fuktig næringsrik jord. De lave artene kan brukes i fjellhage, og de større i rabatter. De er dessuten fine snittblomster. Formeres ved deling eller frø.

 

Trollius «Alabaster»
Hvit /kremfarvet, 25-40 cm, bl. 6/7.
Kr. 50,-

Trollius chinensis – Smalballblom
Denne er orangegul på farge og blir ca. 80 cm høy og blomstrer i juni/juli. Staudebed.
Kr. 50,-

Trollius europaeus – Engballblom
Trollius europaeus_edited-1
Europaeus betyr fra Europa. Den har gule blomster og blomstrer i mai/juni. Den ligner mye på T. europaeus men ser ut til å være en litt lavere sort. Rabatt og fin til snitt.
Kr. 50,-

Trollius hondoensis
Trollius hondoensis power point

Hondoensis betyr av eller fra fjellet Hondo i Japan. Denne kommer fra Japan og har oransje blomster og blir ca. 60 cm høy og blomstrer i mai/juli. Fin i rabatter og fin til snitt.
Kr. 50,-

 

Trollius pumilus
Pumilus betyr dverg eller svært liten. Planten vokser opprinnelig i Uttar Pradesh i India og til sørvest i Kina der den vokser i åpne skråninger. Den blir ca 30 cm høy og har gule blomster. Fjellhage
Kr. 50,-

Trollius vaginatus                                                                                                           Denne kommer fra Kina og blir ca. 8-12 cm og er gul.                               Kr. 50,-

Typhonium – Araceae
Det finnes ca. 50 arter i denne slekten, de fleste i Asia.

Typhonium diversifolium
Denne vokser i Himalaya i 2500-4300 m.o.h. og blomstrer i juni/juli.
Kr. 50,-

S

R                                                                                                                                        T

Sanguisorba – Blodtopp – Rosaceae – Rosefamilien
Navnet kommer fra sanguis – blod og sorbeo – suge/trekke til seg. Det finnes bare få arter innen denne slekten. De liker å stå i vanlig god litt fuktig hagejord, og kan plantes både i sol og halvskygge. Formeres ved deling eller frø.

Sanguisorba hakusanensis
Denne kommer fra Japan og Korea. Den er rosafiolett på farge og blir ca. 50-70 cm. Plantes i sol/halvskygge i god hagejord. Blomstrer i juni/august. God biplante. Den tåler ned til ca. -34 grader C.
kr. 50,-

Sanguisorba obtusa var. albiflora
Japan, hvite blomsteraks, den blir 60 cm og blomstrer i tiden juli/september. Sanguisorba kommer fra sanguis=blod og sorbeo=suge/trekke til seg. Hører til Rosaceae. Plantes i vanlig hagejord.
Kr. 50,-

Saxifraga – Sildre – Saxifragaceae – Sildrefamilien
Saxifraga kommer av det latinske ordet saxum som betyr bergknaus og frango sombetyr bryte.Det finnes ca. 480 arter i denne familien av flerårige og ettårige og de vokser fra den nordlige tempererte sone og over ekvator til Sør Amerika. De fleste danner matter og har ett stort bruksområde. De kan brukes i fjellhage, i rabatter og i alpin hus, og de kan plantes både i sol og skygge. Formeres med frø, deling og stiklinger.

Saxifraga “Bob Hawkins”
Dette er en navnesort som danner tette puter, den blir tettest på tørre plasser. Blomsten er hvit og bladverket grågrønt, og den blir ca. 15 cm. Fjellhage.
Kr. 50,-

Saxifraga cernua – Knoppsildre
Denne vokser i artiske strøk i Alpene, Norge, Svalbard, Island, Sibir og Alaska. Den er hvit og blir 10-20 cm. Den gror i vill tilstand i fuktig sand og mose.
Kr. 50,-

Saxifraga continentalis
Vokser opprinnelig i syd Frankrike, Nord Spania og nord i Portugal. Den danner matter og med blomster kan den bli fra 8-25 cm høy. Den får hvite blomster og blomstrer i mai/juni. Fjellhage, Grus.
Kr. 50,-

Saxifraga cotyledon hybr. – Bergfrue
Cotyledon kommer av det greske ordet kotyle – liten knopp, kimblad, skål. Dette er en hybrid som danner rosetter og som får hvite blomster og blir ca. 15/20 cm høy, og blomster i juni/juli.
Kr. 50,-

Saxifraga cotyledon Southside seedling
Danner rosetter og blir 20-40 cm høy. Den får hvite blomster med røde prikker i blomsten. Blomstrer i juni/juli. Plantes i sol eller halvskygge i fjellhage eller stein/grusbed. Den tåler ned til -25 grader C.
Kr. 50,-

Saxifraga crustata

Kommer fra de østre Alpeområdene, Dolomittene og nord i Jugoslavia. Den blir fra 10-25 cm og har gulhvite blomster, og den danner kompakte matter. Den tåler ned til – 28 grader C. Plantes i sol eller halvskygge i fjellhage/stein/grusbed.
Kr. 50,-

Saxifraga hirculus
Denne vokser i hele  Europa og i de nordlige områdene også på Svalbard. Den blir putedannende og har gule blomster og blir ca. 10 cm. Blomstrer i juni/juli/august.  Fjellhage/stein/grusbed.
Kr. 50,-

Saxifraga paniculata
Danner lave puter med hvite eller rosa blomster. Den kan bli mellom 5 og 10 cm høy. Bl. mai/juni. Fjellhage eller grus.
Kr. 50,-

Saxifraga paniculata ‘Peter Pan’
Denne danner lave faste puter og får rosa eller hvite blomster. Fjellhage, Grus. bl. mai/juni.
Kr. 50,-

Saxifraga “Rosenzweng”- Hagesildre
En navnesort av en arendsii og denne blir ca. 5-10 cm høy, danner puter med mørke røde blomster og blomstrer i april/juni. Passer i fjellhage.
Kr. 50,-

Saxifraga sachaliensis – Sakalinsildre
Danner tette tuer med forholdsvis store vintergrønne blad. Kan bli ca. 25 cm høye. Blomstrer i juni/juli med hvite blomster.
Kr. 50,-.

Saxifraga sp.
Denne danner harde rosetter med lange blomsteraks med hvite blomster
Kr. 50,-

Saxifraga tangutica
Denne vokser vilt på flere steder i Kina, Bhutan, Kashmir, Nepal og Sikkim på alpine enger og fjellsprekker i 2900-5600 m.o.h. den er oransje på farge og blir mellom 4-30 cm høy og danner puter.
Kr. 50,-

Saxifraga umbrosa – Skyggesildre
Umbrosa betyr som vokser i skygge. Planten vokser over store deler av Europa. Den vokser i rosetter som kan danne store matter med rosa blomster og blir ca. 15-20 cm høy. Den trives godt i skygge.
Kr. 50,-

Scabiosa – Skabiosa – Dipsacaceae – Kardeborrefamilien
Slekt med ca. 100 arter av ettårige, stauder og busker fra Europa, Asia og Africa. De minste artene kan brukes i fjellhage, og de større i staudebed. De vil gjerne ha en solrik plass og en god drenert jord. Formeres ved deling og ved frø.

Scabiosa atropurpurea nana
Danner tuer med purpurfargete blomster. Blir ca. 10 cm høy og begynner å blomstre i mai/juni. Knipes avblomstrede blomster så kan den blomstre langt utpå høsten.  Plantes i grusholdig jord i sol eller halvskygge.
Kr. 50,-

Scabiosa columbaria alpina
Blå eller blåfiolette blomster som blir tuedannende og blir ca. 10 cm høye. Blomstrer fra mai/juni og de har lang blomstring. Plantes i grusholdig jord i sol eller halvskygge. Fin i fjellhagen. De kan klare ned til – 17 grader C.
Kr. 50,-

Scabiosa lucida
Denne vokser i Europa. Fargen er blåfiolett og den blir mellom 15-30 cm. Blomstrer fra mai/juni og utover. Har forholdsvis lang blomstring. Plantes i sol/halvskygge. Den er ikke så kresen på plantestedet, kan plantes foran i bed i fjellhage og i sand og grusbed. Den vil ha det forholdsvis tørt. Den kan tåle temperaturer ned til – 23 grader C.
Kr. 50,-

Schivereckia – Korsblomstfamilien
Ca. 5 arter i denne slekten som vokser i Øst Europa, Russland og Tyrkia.

Schivereckia monticola                                                                                              Har ikke funnet ut så mye om denne, men  den er hvit og blir ca. 25 cm, og danner rosetter.
Kr. 50,-

Scorzonera – Svartrot – Asteraceae (Compositae) – Korgplantefamilien
Scorzonera kommer av det spanske ordet escorzon som betyr giftig orm. Plantene vokser i Europa og Asia. De formeres med frø og deling.

Scorzonera austriaca
Austriaca betyr Østerrike. Denne blir ca. 50-70 cm høy og blomstrer I juni/juli med gule blomster. Passer best i rabatter.
Kr. 40,-

 

Sedum – Bergknapp – Crassulaceae – Bergknappfamilien
Sedum betyr stillesittende, å sitte. Det finnes ca. 600 arter i denne slekten av ettårige, toårige, flerårige og halvbusker. De finnes over nesten hele verden og mange av de brukes også som stueplanter. Staudene er meget villige og nøysomme og de kan dyrkes overalt i hagen. De vil gjerne ha en tørr vokseplass. De formeres med deling, stiklinger eller frø.

Sedum alboroseum – Bergknapp
Gule blomster og rødbrunt bladverk ca. 30 cm høy. Fjellhage.
Kr. 50,-

Sedum erythrostictum
Denne er gul og blir ca. 10-20 cm. Fjellhage.
Kr. 50,-

Sedum kamschaticum – Gullbergknapp
Kamschaticum betyr at den kommer fra Kamchatka i nordøst Asia. Den har gule blomster og blir ca. 10-20 cm høy og blomster i juli/august. Fin i fjellhagen.
Kr. 50,-

Sedum littorale
Littorale betyr fra sjøkanten eller kysten .   Kommer fra Sibir og Japan. Den blir ca. 30 cm og har gule blomster som danner tepper. Fjellhage.
Kr. 50,-

Sedum selskianum
Denne kommer fra nord Kina og Sibir. Den kan bli ca. 10-20 cm høy og har gule blomster. Fjellhage.
Kr. 50,-

Hylotelephium  spectabilis syn. Sedum – Oktoberbergknapp
Store røde blomsterhoder, ca. 30-40 cm, bl. august/oktober.
Kr. 50,-

Sedum spurium – Gravbergknapp
Spurium betyr falsk. Planten kommer fra Kaukasus og blir ca. 10-15 cm høy med rotslående stengel. Den blomstrer i juli måned med rosa blomster. Fin i fjellhagen.
Kr. 50,-

Sedum tataricum
Tataricum betyr at de kommer fra Tatar fjellene i Russland. Denne har gule blomster og blir ca. 15-20 cm høy. Fjellhage.
kr. 50,-

Silene – Smelle – Carophyllaceae – Nellikfamilien
Silene kommer fra Salvia som betyr klistre eller sette seg fast, eller så er navnet etter Silenus som var fosterfar til vinguden Bacchus som var avbildet dekket av skum. Det finnes ca. 500 arter i denne slekten av ettårige, toårige, stauder og halvbusker. De varierer i størrelse og form fra lave teppedannende til opprette og høye former. De lave artene kann brukes i fjellhage og de større i rabatter. De vil ha en god drenert jord og de trives både i sol og halvskygge og skygge. Formeres med frø eller deling.

Silene alpestris
Denne kommer fra de østre Alpeområdene og på Balkan. Den blomstrer i mai/juni måned med små hvite blomster og blir ca. 10-15 cm høy. Den danner tuer/matter. Plantes i sol eller halvskygge i fjellhage eller grusbed. Den tåler ned til -28 grader C.
Kr. 50,-

Silene asterias
Asterias betyr ligner stjerne. Denne kommer fra fjellene i Balkan. Den blir ca. 90 cm høy i god jord og har dyp purpurfargede blomster. Blomstrer i juni/juli. Passer best i rabatter, men kan også brukes i større fjellhageparti. Denne sprer seg med frø, og den har mye frø, klipp den derfor ned før frøene er modne.
Kr. 50,-

Silene davidii
Denne kommer fra Kina. Fargen kan variere fra lys rosa, nesten hvit til mørk rosa. Den kan bli inntil 15 cm og danner matter og blomstrer i mai måned. Plantes i sol eller halvskygge i fjellhage eller grusbed.  Den kan klare temperaturer ned til – 39 grader C.
Kr. 50,-

Silene dioica Rays golden Campion
Rosa på farge og 45 cm og muligens høyere. Blomstrer i mai/juli. Plantes i halvskygge i vanlig hagejord.
Kr. 50,-

Silene hookeri
Denne kommer fra USA. Fargen kan variere fra nesten hvit til dyp rosa. Den blir 10-15 cm høy og blomstrer i mai/juni/juli. Plantes i sol i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Silene lerchenfeldiana
Kommer fra fjellområdene på Balkan. Fargen varierer i rosa nyanser. Har ingen opplysninger om høyde eller blomstringstid. Plantes i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Silene nutans confetti
Lite å finne om denne. Den blir 45-60 cm høy og får kremhvite blomster.
Kr. 50,-

 Silene waldsteinii
Denne vokser vill i forskjellige land på Balkan.  Den har hvite blomster og blir mellom 15-30 cm. Plantes i sol, ifjellhage, grus og steinbed.
Kr. 50,-

Silene zawadskii
Denne kommer fra østre Karpaterne. Den blir ca. 20 cm og blomstrer i juni/august og danner rosetter. Den kan plantes i full sol eller halvskygge i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Sisyrinchium – Sivlilje – Iridaceae – Sverdliljefamilien
Sisyrinchium kommer fra det greske ordet sys som betyr svin og rynchos som betyr snute,og det viser til at røttene ble spist av griser. Det finnes ca. 100 arter innen denne slekten av både ettårige og flerårige planter. De vokser i nord og sør Amerika. De liker seg i en god veldrenert jord og i sol. De minste sortene passer godt i fjellhagen og de større kann brukes i rabatter. Formeres med frø eller deling.

Sisyrinchium angustifolium
Denne kommer fra nord Amerika og er blå på farge, og den blir 15-30 cm høy og blomstrer i mai/juni. Kan plantes både i sol og halvskygge. Den kan plantes både i fjellhage, grus og steinbed, men den må ikke tørke ut. Klipp av blomsterstilkene før de setter frø.
Kr. 40,-

Sisyrinchium idahoense – Sivlilje
Purpurblå og ca. 20-40 cm
kr. 40,-

Sisyrinchium sp. alba
15-30 cm høy med hvite blomster ligner på Sisyrinchium angustifolium.
Kr. 50,-

Solms-laubachia – Brassicaeae
Det finnes 9 arter i denne slekten og de kommer fra Kina, der de vokser i 3800-4900 m.o.h.

Solms-laubachia eurycarpa
Lys lavendel, ca. 3-12 cm høy og blomstrer i juni/august. Passer fint i fjellhage/grusbed.
Kr. 50,-

Stachys – Svinerot – Labiatae – Leppeblomstfamilien.
Stachys betyr aks. Det finnes ca. 300 arter i denne slekten av ettårige, stauder, halvbusker og busker, og de vokser over nesten hele verden på tempererte steder og i mer varmere klima, med unntak av i Australasia der de ikke vokser. De trives i allslags godt drenert hagejord i full sol og i halvskygge. De formeres ved deling eller frø.

Stachys officinalis
Rosa, ca. 60 cm, 7/9, full sol, vanlig litt fuktig god jord.
Kr. 50,-

Succisella – Dipsacaceae – Kardeborrefamilien
Ukjent slektning av Scabiosa og Knautia

Succisella petteri succisella
Rosa, ca. 40 cm, men med gode vokseforhold kan det bli høyere, fargen er lys rosafiolett, blomsten ligner på blåknapp. Sterk og herdig plante. Ser ut som den tåler det meste.
Kr. 50,-

R

P                                                                                                                                     S

 

Ranunculus – Soleie – Ranunculaceae – Soleifamilien Det finnes ca. 400 arter av ettårige og flerårige i denne slekten, og de finnes på alle kontinenter, og de vokser i lavlandet og høyt til fjells. Formeres ved frø, deling eller stiklinger.

Ranunculus acris Citrinus – Soleie
Lys gule, nesten hvite blomster, ca. 30 cm høye, blomstrer i tiden juni til august. Plantes i sol og litt fuktig jord.
Kr. 50,-

Ranunculus crenatus
Denne kommer fra  fjellene i Balkan, Karpatene, Apeninnene og fra de østre Alpeområdene i 1700-2400 m. høyde. Den har hvite blomster og blir ca. 10-15 cm høy. Fin i fjellhagen og mellom steiner, den vil ikke ha det for tørt.
Kr. 50,-

Ranunculus dongrergensis
Denne kommer fra Kina, der den vokser på gressenger og ved elvebredder i 3200-5600 m. o.h. Den har gule blomster og blir ca. 4-25 cm høy og blomstrer i mai-august.
Kr. 50,-

 

Ranunculus gregarius
Denne kommer fra fjelområder i Spania og Portugal.  Den er gul og kan bli opptil 30 cm. Fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Ranunculus lingua Kjempesoleie
Denne vokser på flere steder i Europa og også på noen få steder i Norge. Det er en skjelden plante som er sterkt truet og står på rødlisten over Europa. Jeg har fått frø fra utlandet. Den skal plantes vått og i natutlig tilstand vokser den vanligvis i grunt vann i innsjøer og langs elver og bakker. Den kan bli mellom 50 og 120 cm og blomstrer i juli/august med store gule blomster. Få eksemplarer.
Kr. 50,-

 

Rhodanthemum – Asteraceae
Det finnes ca. 10-15 arter i denne slekten og de kommer fra Nord Afrika (Marokko og Algeri)

Rhodanthemum catananche
Denne har jeg sådd for flere år siden (ett av mine eksperiment) og trodde den ikke skulle klare overvintring, men det har den nå gjort i mange år, stående i potter ute, og der har den formert seg godt.
Den har hvite blomster og blir ca. 10 cm høy og blomstrer juni/juli.
Den må plantes i full sol og passer best i mager jord, fjellhage/stein eller grusbed.
Kr. 50,-

Rhodiola – Rosenrot – Crassulaceae – Bergknappfamilien
Rhodiola betyr rose. Det finnes ca. 60 arter, og de vokser i Polarområder og i høyfjellsområder, de fleste i asiatiske høyfjell og noen få i Europa. De fleste artene trives på tørre plasser og er lette å få til. Formeres med stiklinger, deling og frø.

Rhodiola rosea – Rosenrot
Rhodiola rosea

Viltvoksende i Norge. Den kan bli ca. 10-30 cm og blomstrer i juni/august med gule eller litt grønnguleblomster. Den trives best i vanlig hagejord og vil gjerne ha det litt fuktig.
Kr. 50,-

Rhodiola sp. Himalaya
Dette er en som kommer fra Himalaya. Den er gul på farge og blir ca. 10-15 cm og blomstrer i juni/juli. Finn i fjellhagen.
Kr. 50,-

Rodgersia – Bronseblad – Saxifragaceae – Sildrefamilien
Navnet Rodgersia er etter en amerikansk sjøoffiser John Rodgers som ledet en ekspedisjon til Kina og Japan der denne planten ble funnet. Det finnes 6 arter av denne slekten og den dyrkes mest på grunn av bladverket. Vil ha god jord og en litt fuktig vokseplass. Bør plantes i halvskygge. Formeres med deling eller frø.

Rodgersia podophylla – Bronseblad
Bronseblad - Kopi

Podophylla betyr kraftig eller tykt blad eller bladstilk. Den kommer fra Japan og kan bli inntil 150 cm høy. Blomstrer i juni/juli med hvite blomster, men det er bladverket som er penest på denne planten. I skygge ellerhalvskygge er bladene rødbrune, i mer sol blir de mer grønne. Dette blir veldig store planter og de sprer seg med rotstokker, så det anbefales at de plantes ett sted for seg selv og ikke sammen med andre stauder. Fine til å plantes foran ting som man vil skjule eller plasser i hagen der ingenting annet trives. Planten visner helt ned om høsten.
Kr. 50,-

Romanzoffia – Boraginales – Rubladfamilien
Det finnes 5 arter i denne slekten og de vokser fra vest i Nord-Amerika til Canada.

Romanzoffia californica
Hvite blomster, ca. 10-40 cm høye og blomstrer i tiden mars-mai.
De danner tepper og plantes i litt fuktig jord i halvskygge/skygge.
Kr. 50,-

Romanzoffia unalschcensis
Hvite blomster, ca. 10-40 cm høye og blomstrer i tiden mars-mai.
Samme opplysninger som ovenfor.
Kr. 50,-

 

 

P

O                                                                                                                                    R

Paeonia-Pion-Paeoniceae
Dette er en slekt med ca. 33 arter, som hovedsakelig er stauder. Det finnes både halvbusker, treaktige og urteaktige arter, samt en mengde navnesorter. Pion kan brukes som solitærplante og i samplantinger sammens med andre stauder. Jorden må være næringsrik og kalkholdig, litt leirjord, men med noe sandinnblanding. Typisk solskinnsplante, men den tåler også litt skygge. Vinterdekking kan være nødvendig i kaldere strøk. Formeres med deling om høsten, og også med frø, men det kan gå noen år før de blomstrer.

Paeonia Karl Rosenfield

Store fylte røde blomster, ca. 60-90 cm høy og blomstrer i juni/juli. Plantes i sol eller halvskygge. Kan tåle ned til -45 grader C.
Kr. 150,

Papaver – Valmue – Papaveraceae – Valmuefamilien.
Papaver er det gamle latinske navnet på Opiumsvalmue hos Plautus d. 184 f.kr. Det finnes ca. 70-100 arter i denne slekten av ettårige, toårige og stauder. De vokser i den tempererte sone på den nordlige halvkule, både i fjellområder og i lavlandet. De fleste trives i vanlig hagejord, og på en solrik plass. Formeres best med frø, men de større artene som for eksempel P. orientalis kan formeres med rotstiklinger og deling.

Papaver dahlianum – Svalbardvalmue
Som navnet tilsier så vokser denne på Svalbard og også  nordøst på Grønland og nord i Norge. Den har hvite eller gule blomster og blir ca, 10-25 cm høy. Plantes i sol og i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Penstemon – Rørblomst – Scrophulariaceae – Maskeblomstfamilien.

Det latinske ordet penstemon betyr fem støvbærere (en av dem er steril)Det finnes ca. 270 arter innen denne slekten og de vokser fra de nordlige fjellstrøk i Guatemala til nord i Alaska. De fleste er vintergrønne stauder eller halvbusker. Det finnes noen få som er lauvfellende. Noen av de vintergrønne kan miste bladene her i Norge, men det er bare å klippe dem ned så spirer de godt fra roten eller bare vente litt så kommer de med blad fra greinene. Noen av disse plantene vokser på bare helt spesielle steder i sitt opprinnelige vokseområde, dvs. at de er helt spesielle der de vokser. De fleste passer best i fjellhagen og de større artene kan plantes i staudebed. Når det gjelder jord og vokseforhold så kan det variere innen de forskjellige sortene, men de som jeg har plantet ut ser ut til å trives i fjellhage og sol. Formering med frø og stiklinger.Stiklingene roter seg lett.

Penstemon albertinus
Blå eller rosa, ca. 10-40 cm. Fjellhage
Kr. 50,-

Penstemon confertus
Confertus betyr fyldig/rikholdig. Kommer fra USA og den er sitrongul på farge og blir mellom 30 og 60 cm og blomstrer mai/juli. Plantes i full sol og i vanlig staudebed med god drenert jord, fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

 Penstemon ovatus
Ovatus betyr eggformet. Kommer fra USA og er blåfiolett på farge og den kan bli mellom 30 og 90 cm avhengig av hvor god jorden er.  Den blomstrer fra mai/juni og utover. Plantes i sol eller halvskygge og den kan plantes i staudebed, fjellhage, grusbed.  Den kan klare ned til -39 grader C. God biplante.
Kr. 50,-

Penstemon procerus
Høyden kan variere fra 5-40 cm høy, Fargen på blomstene kan være fra purpurblå, til gulhvit eller hvit. Fjellhage.
Kr. 50,-

Penstemon serrulatus

Serrulatus betyr småtannett og det viser til kantene på bladet på planten.Den vokser fra Britisk Columbia til Oregon fra kystnivå til fjellområder. Den blir fra ca. 20-70 cm høy og blomstrer m/blåfiolette blomster i juni/juli. Den danner tepper. Trives best i litt fuktig jord både i sol og skygge. Kan brukes både i fjellhage og i staudebed.
Kr. 50,-

Penstemon sp.

Dette er en som jeg har mistet navnet på. Den er lav og danner en vintergrønn matte med små blad. Den får hvite blomster som kan sjattere over i svakt rosa eller fiolett. blir ca. 10-20 cm. høye. Den blomstrer i juni/juli. Fin i fjellhagen.
kr. 50,-

Penstemon whippleanus
Whippleanus er etter løytnant Amiel Weeks Whipple, amerikansk landmåler og ingienør (1818-1863) En flott Penstemon som vokser over store deler av det nord amerikanske kontinentet. Den kan variere i fargene fra blekgul til gråblå og til mørk fiolett. Den kan bli mellom 20 og 60 cm. Vil ha full sol og kan plantes i fjellhage eller grusbed. Blomstrer i juni/juli.
Kr. 50,-

Persicaria – Slirekne – Polygonaceae
Det finnes ca. 300 arter i denne slekten av ettårige og toårige. Det finnes både klatreplanter og andre større planter, planter som kan brukes i fjellhagen og i bed.

Persicaria bistorta – Ormerot
Rosa blomster, inntil 90 cm høy og danner matter. Bl. i mai/juni. Kan brukes på fuktige steder
Kr. 50,-

Phlomis – Labiatae – Leppeblomstfamilien
I denne slekten finnes det ca. 100 arter av busker og stauder. De kommer fra Middelhavsområdet, til sentral Asia og Kina. Formeres med frø eller deling på våren.

Phlomis tuberosa
Fiolett, 30-120 cm, bl. 6/8. Den kan klare ned til -34 grader C. Bør plantes i sol og god drenert jord.
Kr. 50,-

Phlox– Floks – Polemoniaceae – Floksfamilien.
Phlox betyr flamme, skinne.Det finnes ca. 70 arter i denne slekten av ettårige, stauder og halvbusker. Alle kommer fra Nord-Amerika. Unntatt er en art som kommer fra Sibir. De varierer fra lave teppedannende til høye flotte planter til bruk i staudebedet. Vokseplassen varierer også en del. De laveste artene en flotte i fjellhagen og kan tåle litt skrinn jord, mens andre vil ha en mye bedre jord. Formeres med frø, deling eller stiklinger, stiklinger og deling er den letteste måten. Min erfaring er at de er vanskelige å få til å spire fra frø.

Phlox latifolia syn. ovata
Denne er dyb rosa på farge og blir 35-50 cm høy, blomstrer i mai/juni. Den kan plantes i sol til halvskygge i god jord.
Kr. 50,-

Phystostegia – Lamiaceae
Det finnes ca. 12 arter i denne slekten + en del navnesorten, og den kommer fra Nord-Amerika.

Phystostegia virginiana
Denne er rosa og kan bli ca. 60-90 cm og blomstrer fra juli og utover.
Den kan plantes i sol/halvskygge og når den først har etablert seg så trenger den ikke mye stell. Fin plante til staudebedet.
Kr. 50,-

Phyteuma – Vadderot – Campanulaceae – Klokkefamilien. Phyteuma kommer fra det greske ordet fyteuma som betyr velluktende plante. Ca 40 arter finnes det i denne slekten, og de vokser i middelhavsområdet, Europa og Asia, som alle er flerårige.

 

Phyteuma scheuchzeri – Vadderot
phyteuma scheuchzeri_edited-1

Denne kommer fra Alpene og Apeninnene. Den blir ca. 40 cm og blomstrer i mai/juli med blå blomster
Kr. 50,-

Polemonium – Flokk – Polmoniaceae – Floksfamilien
Navnet Polemonium er etter Polemon, konge i Pintos i Lille Asia eller muligens av gresk polemos som betyr strid. I denne slekten finnes det ca. 50 arter med urteaktige både ettårige, toårige og flerårige. Dette er hardføre planter som kan plantes over hele landet. De kan plantes i rabatter, villplantinger og de lavere sortene kan plantes i fjellhagen. De liker god hagejord og sol, men kan også trives i litt skygge. Etter blomstring skjæres planten tilbake og man kan få en blomstring til. Formeres ved deling eller frø.

Polemonium coeruleum – Fjellflokk
Polemonium coeruleum_edited-1

Coeruleum som betyr blir blå Denne er viltvoksende i Europa og i Norge. Den kan bli ca. 60-90 cm høy og blomstrer i juni/august. Fargen er blå eller hvit. Passer best i rabatter og villplantinger
Kr. 50,-

Polygonatum – Konvall – Liliaceae (Convallariaceae) – Lilje (Konvallfamilien)
Navnet Polygonatum kommer av det greske plys som betyr mange og gony betyr kneledd og det viser til alle leddene på stilken. Det finnes ca. over 50 arter innen denne slekten og de fleste er flerårige og de vokser i den nordlige tempererte sone, flesteparten i Asia. Konvall er meget hardfør og kan dyrkes over hele landet. De vil gjerne ha en god jord (litt fuktig) særlig om våren. De er meget lette planter å ha med å gjøre. Formeres med deling av jordstengler og med frø.

Polygonatum hookeri
Denne kommer fra Kina, Bhutan og India der den vokser i 3200-4300 m.o.h.. Den har rosa blomster og blir ca 7 cm høy, og danner matte. Den blomstrer i mai/juni/juli. Den kan plantes i sol/halvskygge og skygge.  Den tåler ned til – 20 grader C.
Kr. 50,-

Polygonatum multiflorum – Storkonvall
Multiflorum betyr med mange blomster. Viltvoksende i deler av Norge. Den blir ca. 50-90 cm høy med hvite hengende blomster og blomstrer i juni/juli.
Kr. 50,-

Potentilla – Mure – Rosaceae – Rosefamilien
Potentilla kommer av det latinske ordet potentia som betyr makt, kraft. Det finnes ca. 500 arter av busker, stauder og ettårige innen denne slekten, og man finner dem over mesteparten av verden, men de fleste finnes på den nordlige halvkule og i de tempererte strøk av Asia. De trives i sol og i vanlig hagejord. Mange av dem kan brukes i fjellhage, og de større artene kan brukes i rabatter og bed. Formeres ved deling, stiklinger eller frø.

 Potentilla arnavatensis
Denne kommer fra Pakistan, den har gule blomster og blir ca. 20-30 cm og blomstrer i juni/august. Plantes i sol og i god jord.
Kr. 50,-

Potentilla atrosanguinea – Blodmure
Atrosanguinea betyr mørk blodrød. Denne kommer fra Himalaya, den blir ca. 60-90 cm høy med mørkerøde blomster og blomstrer i juni/september. Den har ett flott bladverk med silkehåret underside og mørkegrønn overside. Det finnes mange flotte og praktfulle kultivarer som ofte oppføres under P. x hybrida, hagemure. De kan plantes i rabatter og i større fjellhagepartier.
Kr. 50,-

Potentilla delavayi
Navnet delavayi er etter den franske jesuitt misjonæren Abbed Jean Marie Delavay 1838-1895. Veldig mange planter fra Kina er oppkalt eller han. P. delavay kommer fra provinsen Yunnan i Kina, den blir ca. 15-35 cm høy med store gule blomster og blomstrer i juli/september. Fin i fjellhagen eller i rabatter.
Kr. 50,-

Potentilla detommasii
Har ikke funnet ut hva detommasii kommer av. Planten vokser i Italia, Sicilia, Balkan og vest Tyrkia. Den kan bli opptil 30 cm høy og blomstrer på forsommeren til midtsommer. Store gule blomster som kan bli ca. 3 cm i diameter. Passer i rabatter og fjellhage.
Kr. 50,-

Potentilla Gibson`s Scarlet
Fargen er rød, og den blir ca. 30-40 cm og blomstrer ca. juli/august. Vil ha sol. Fjellhage eller rabatt.
Kr. 50,-

Potentilla grandiflora
Grandiflora betyr storblomstret. Denne kommer fra de sentrale og østre delene av Pyreneene og Alpene. Den vokser både på steinete steder og på gressenger. Den har store gule blomster og blir ca. 15-40 cm høy og blomstrer i juni/juli. Rabatter og fjellhage.
Kr. 50,-

Potentilla gurea
Jeg kan ikke finne noen opplysninger om denne. Muligens er navnet fra der jeg fikk frøene fra feilskrevet. Men navnet kan også komme fra en region i Georgia som heter Gurea.
Kr. 50,-

Potentilla japonica
Denne har jeg ikke så mange opplysninger om, men den er gul og blir ca. 40-60 cm, blomstrer på sommeren og er helt hardfør.
Kr. 50,-

Potentilla nivea
Vokser i høyfjellsområder i Uralfjellene, Alpene, Apeninnene og på Spitsbergen. Gul, ca. 15 cm og blomstrer ca. juni/august
Kr. 50,-

Potentilla rupestris nytt navn Drymocallis rupestris
Hvit, ca. 30-45 cm, bl. juli/august. Plantes i sol med god drenering. Kan tåle ned til -23 grader C.
Kr. 40,-

Potentilla sp.
Potentilla sp.

Denne har jeg aldri hatt det korrekte navnet på. Den har store gule blomster og blomstrer i mai/juli. Den kan bli ca. 20 cm høy. Bladverket er litt håret, men friskt grønt.
Kr. 50,- 

Potentilla sp.mix. – Mure
Gule forskjellige sorter uten navn.
Kr. 40,-

Primula – Nøkleblom – Primulaceae – Nøkleblomstfamilien Primula kommer av primus som betyr den første. Det finnes mellom 400 og 500 arter i familien pluss en mengde navnesorter. De vokser hovedsakelig på den nordlige halvkule, men det finnes noen arter i Afrika, Java og Ny Guniea, samt noen få i syd Amerika. Det finnes arter til bruk i alle sammenhenger. Noen passer fint i surjordsplantinger, andre kan brukes som kanteplanter og noen i fjellhagen og i rabatter. De har ett fargespekter fra hvitt til mørk blå eller mørk burgunder, i alle regnbuens farger. Med mange forskjellige arter av Primula i hagen så kan man ha blomstring nesten året rundt. De trives best i skygge, men de tåler også sol. De har ofte en lengre blomstringsperiode dersom de står i skygge eller halvskygge. De vil ikke ha det for tørt, men heller ikke for fuktig. Formering med deling eller frø. Vil man ha nye planter som er lik morplanten så må man dele. Primula krysser seg lett med andre arter i familien slik at det kan oppstå nye krysninger. Primula bør deles ofte, helst ikke mer enn 2-3 år mellom hver gang.

Primula “John Mo”
Pr. John Moe

Primula John Mo er en x pruhonicana.Den er gul på farge og blomstrer i mai/juni, men dersom det er tidlig vår så kan den begynne å blomstre i april. Den kan bli inntil 10 cm høy og er veldig blomsterrik.
Kr. 50,-

Primula aff. bulleyana – Etasjenøkleblomst
Denne har jeg fått som frø med P. aff. bulleyana og aff. betyr at den er beslektet med eller ligner på. Det vil si at de som har samlet frø i naturen ikke er 100 prosent sikker på at det er en P. bulleyana, men jeg beskriver her hvordan P. bulleyan ser ut og hvordan den vil ha det. Den kommer fra Kina og blir 50-60cm høy og har guloransje blomster. Den vil ha god fuktig jord og halvskygge. Fin langs vanndammer. Den kan tåle ned til -31 grader C.
Kr. 50,-

Primula aff. handeliana
Det samme gjelder denne som er sådd som P. aff. handeliana.  Jeg beskriver sorten og den kommer fra Kina, Tibet og blir 10-15cm høy og er lys gul. Halvskygge og i god fuktig jord. Den kan tåle ned til ca. -30 grader C.
Kr. 50,-

Primula alpicola
Denne kommer fra Sikkim og er en nydelig Primula med en vakker duft. Den blir ca. 30-60 cm og kan plantes i sol/halvskygge og litt fuktig. Den kan klare temperaturer ned til – 28 grader C. Er ikke sikker på fargen, men den kan være hvit, gul eller fiolett.
Kr. 50,-

Primula alpicola alba
Primula alpicola alba
Samme opplysninger som ovenfor, men denne er hvit.
Kr. 50.-

Primula alpicola luna
Samme som ovenfor, men denne går i litt gule sjatteringer.
Kr. 50,-

Primula alpicola violacea
Samme opplysninger som ovenfor, men denne er fiolett eller fiolett rosa.
Kr. 50,-

Primula amoena
Denne vokser vill i Kaukasus og nordøst i Tyrkia. Den er blåfiolett og blir 20 cm høy og blomstrer i april/mai. Den plantes i fuktig god jord, men også i fjellhagen.
Kr. 50,-

Primula auricula Appie Cross
Stor rød kant m/gult i midten
Kr. 50,-

Primula auricula

Vokser vill i de franske alper til Slovakia og Jugoslavia. Gul, ca. 10 cm og blomstrer i mai/juni
Kr. 50,-  

Primula auricula Beumistii

Kr. 50,-         

Primula auricula fl.pl. Camelot
Kr. 50,-                                                                               

Primula auricula fl.pl. «Sword»
Fylte grønne blomster, ca. 10 cm. mai/juni
Kr. 50,-

Primula bulleyana
Denne kommer fra Kina og blir 45-60 cm høy og har oransjegule blomster og blomstrer i mai/juli. Denne kommer inn under den gruppen i Norge som vi kaller etasjeprimula. Den liker seg best i halvskygge til full skygge i god litt fuktig jord. Den tåler ned til – 34 grader C.
Kr. 50,-

Primula candelabra hybr.
Dette er en blanding av forskjellige etasjeprimulaer og som kan ha forskjellige farger. De kan bli mellom 30-60 cm høye og blomstrer i mai/juni. De kan plantes i sol og skygge i god litt fuktig jord. Passer godt rundt dammer.
Kr. 50,-

 Primula clusiana
Det latinske navnet clusiana er etter botanisten Carolus Clusius (1526-1609). Denne vokser i Østerrike i de nordøstre Alper og litt i Tyskland. Denne har rosa blomster og blir ca. 5-10 cm høy. Blomstrer i april/juni. Passer best i fjellhagen.
Kr. 50,-

Primula cockburniana ‘Kevock Sunshine’
Primula cockburniana kommer fra Kina, og den er mer rødoransje på farge. Denne som jeg tilbyr nå er en som er gul. Den blir mellom 15-30 cm høy og blomstrer i mai/juni. Plantes i god litt fuktig jord og kan plantes både i sol og halvskygge. Den tåler temperaturer ned til – 17 grader C.
Kr. 50,-

Primula concholoba
Denne kommer fra Assam, Burma og Tibet. Den blir mellom 15 og 20 cm høy og blomstrer i april/mai med blåfiolette blomster. Blomsten ligner på perleblomst. God jord.
Kr. 50,-

Primula cortusoides
Cortusoides betyr at den ligner på Cortusa. Den kommer fra Vest-Sibir og blir ca. 20 cm høy og blomstrer i mai/juli. Passer godt i rabatter og i fjellhage..Vokser fra Ural til Kina, liker seg helst i skygge i god drenert jord.
Kr. 50,-

Primula daonensis
Denne vokser i Alpene i 1500 til 3000 m høyde på beitemarker og i steinpartier. Den blir ca. 10 cm og kan bli rødrosa eller fiolett på farge. Blomstrer i april/mai. Den er fin i fjellhagen og i grus og steinbed.
Kr. 50,-

Primula denticulata – Kuleprimula

Denticulata betyr svakt tannet og det viser til bladene på planten. Denne vokser vill fra Afghanistan til Kina. Den kan være i fargene fiolett, purpur, rød og hvit. Denne krysser seg lett med andre P. denticulata, så med en del planter i hagen så kan man fort få en mengde med fargenyanser. Den blir ca. 30-50 cm og blomstrer i april/juni. Passer best i rabatter og surjordsbed.
Kr. 50,-

Primula elatior – Hagenøkleblom
Denne vokser vilt over store deler av Europa. Den er ikke så ulik Primula veris – Maria nøkleblom, men blomsten er litt større. Gule blomster og den blir omtrent 30 cm høy og blomstrer på våren april/juni. Plantes i vanlig hagejord og den kan godt stå solrikt. Kr. 50,- 

Primula elatior meyeri
Elatior betyr høyere og meyeri er etter den amerikanske-nederlandske plantesamleren Frank Meyer (1875-1918. Planten kommer opprinnelig fra Kaukasus.  Blomsten er mørk fiolettrosa og den blir 15-20 cm og blomstrer i april/mai. Fjellhage med litt god jord.
Kr. 50,-

Primula elatior ssp. intricata
Intricata betyr sammenfiltret.  Denne kommer fra Europeiske alpeområder. Fargen er i gule fargetoner men litt lysere enn Primula elatior. Den blir 15/20 cm høy og blomstrer i april/mai.
Kr. 50,-

Primula florindae – Augustnøkleblom
Navnet florindae er etter botanikeren Kingdom-Wards første kone Florinda. Planten kommer fra Tibet og kan bli ca, 60-90 cm og blomstrer i juni-august. Passer i surjordsbed, rabatter og ved dammer. Dette er den originale arten og fargen på den er gul.
Kr. 50,-

Primula florindae mix

Dette er en fargeblanding av P. florindae. Fargene kan variere fra oransje til forskjellige nyanser av rødt.
Kr. 50,-

 Primula glaucescens
Denne kommer fra Italia, der den vokser i 1500 m høyde i kalksprekker. Den har rosa blomster og blir ca. 10 cm høy og blomstrer i april/juni. Plantes i sol og i fjellhage/grusbed.
Kr. 50,-

Primula graminifolia
Denne kommer fra Sichuan (Kina). Den blir forholdsvis lav og blomstrer ca. juni/juli med purpur fargete blomster. Fin i fjellhagen.
Kr. 50,-

 Primula hirsuta
Hirsuta betyr hårete. Denne kommer fra Pyreneene og Alpene, og den er rosa på farge og blir ca. 5-10 cm høy og blomstrer i mai-juni. Fin i fjellhagen.
Kr. 50,-

Primula involucrata
Involucrata betyr innover rullet bladkant, eller i dette tilfellet her hvor hver blomst er omhyllet av ett bånd. Planten vokser i store områder i Himalaya i fuktige enger og ved elveleier i ca. 4000-5000 moh. Den er hvit eller lys, lys rosa og kan bli ca. 30 cm høy og blomstrer i juli/august. Den har en nydelig duft.
Primula japonica Millers Crimson
Denne kommer fra Japan og blir mellom 45-60 cm høy og er karmosinrød på farge. Plantes i halvskygge og den vil ha god fuktig jord. Den kan klare temperaturer ned til – 39 grader C.
 

Primula jesoana
Primula jesoana

Har ikke funnet ut hva ordet jesoana kommer av. Planten kommer fra fjellområder i Japan. Den har purpurrøde blomster og kan bli ca. 20-40 cm høy. Den blomstrer ca. mai/juli.
Kr. 50,-

Primula latifolia
Latifolia betyr brede blad. Denne kommer fra Alpene og Pyrenenne.
Fargen er rødfiolett og de blir ca. 15 cm og blomstrer i juni/juli. Fjellhage/stein og grusbed. Kan tåle ned til – 28 grader C.
Kr. 50,-

Primula macrophylla var. moorcroftiana
Denne vokser på våte enger i 4000-4700 m.o.h. i Kina, Kasjmir, Nepal, Pakistan og Sikkim. Ikke så mye å finne på nettet om denne, men den blir ca. 5-10 cm og blomstrer i juni/juli. Fargen kan variere litt frø mørk fiolett, lys fiolett og blåaktig.
Kr. 50,-

 

Primula marginata hybr.
Marginata betyr kantet og det vil si I dette tilfellet at bladene har en litt tannete kant. Arten vokser i fjellstrøk i Frankrike og Italia og den kan variere i farge fra lavendelblå til rosa og fiolett. Denne som jeg har for salg kommer i div. farger, men de fleste er lavendelblå. Mulig det kan være kryssninger med Primula x pubescens.
Den blir ca. 5-10 cm høy og blomstrer i mai-juni. Fjellhage.
Kr. 50,-

Primula minima alba
Kommer fra Karpatene, Jugoslavia og Albania. Den er hvit på farge og blir fra 1,5 til 3 cm og danner tuer. Passer godt i fjellhage og grusbed.
Kr. 50,-

Primula minor
Minor betyr liten. Denne kommer fra Kina og blir 6-20 cm høy og har rosafiolette blomster. Den kan begynne å blomstre fra april og holde på til juli. Plantes i skygge i god drenert jord.
Kr. 50,-

Primula pamirica
Denne kommer fra Pamir Alai, Tien Shan og nordvest i Himalaya, der den vokser på fuktige enger. Den er lys rosafiolett på farge og blir 10-30 cm høy og blomstrer mai/august. Plantes i god litt fuktig jord.
Kr. 50,-

Primula parryi
Denne kommer fra Rocky Mountain i USA, der den vokser på fuktige områder. Den kan bli mellom 18-20 cm og fargen er purpurrosa. Den kan plantes i full sol og i halvskygge i fuktig jord. Den kan klare temperaturer ned til – 37 grader C.
Kr. 50,-

Primula pedemontana
Denne vokser i de sydvestre alpene og nord i Spania. Den er purpurrosa på farge og blir ca. 15 cm og blomstrer i april/juni. Den kan plantes både i sol og halvskygge. Den kan klare ned til – 28 grader C.
Kr. 50,-

Primula poissonii
Denne kommer fra Szechwan og Yunnan i Kina. Den blir mørk rosa og kan bli mellom 45-60 cm høy og blomstrer i juni/juli. Den kan plantes i full sol og i halvskygge. Den vil ha god jord og ikke for tørt. Den kan tåle temperaturer ned til -23 grader C.
Kr. 50,-
Primula polyneura
Kommer fra Kina, der den vokser i 2000- 4000 meters høyde og vokser i skogsområder og langs elveskråninger. Den er rosa på farge og blir 15-30 cm høy og blomstrer i april/juni. Den kan plantes i sol og halvskygge i god litt fuktig jord. Kan tåle temperaturer ned til -34 grader C.
Kr. 50,-

Primula SDR
Dette er en som jeg ikke vet noe om. Tror fargen er rosa, men er ikke sikker.
Kr. 50,-

Primula sikkimensis
Denne kommer fra ett vidt område i Himalaya. Den har gule hengende klokkelignende blomster og blomstrer i juni/juli og blir 60-90 cm høy. Den kan plantes i sol og halvskygge i god litt fuktig jord. Den kan tåle ned til – 28 grader C.
Kr. 50,-

Primula sp.
Rosa, gammel sort her i Norge, ca. 10 cm., muligens en P. acaulis, fin til bunndekker.
Kr. 50,-    

Primula venusta
Ca. 15 cm, bl. juni. Litt usikker på fargen, men tror den er vinrød.
Kr. 50,-

Primula veris – Maria nøklebånd

Gul og blir ca. 10-15 cm høy og blomstrer i mai/juni.
Kr. 50,-

Primula veris macrocalyx
Veris betyr vårblomstrenne og macrocalyx betyr stor krans.Denne ligner på vår marianøklebånd men er større.
Den kommer fra Asia, sørøst Russland og øst i Tyrkia. Den er gul på farge og blir ca. 10-20 cm høy og blomstrer
i mai/juni. Fin i rabatter og foran i bed.
Kr. 50,-

Primula veris mix. Div. krysninger – Marianøklebånd.
Denne vokser vill i store deler av Europa og i Sentral-Asia. Arten er gul, men her finnes krysninger som kan være røde, guloransje og gulrøde. Den blir ca. 10-15 cm høy og blomstrer i mai/juni. Fin i rabatt og som kanteplante.
Kr. 50,-

Primula waltonii
Tibet, Bhutan og Sikkim. Den blir ca. 50 cm, og har rosa/purpurrøde blomster. Plantes i sol/halvskygge og i god litt fuktig jord. Den kan klare temperaturer ned til – 28 grader C.
Kr. 50,-

Primula wilsonii
Wilsonii er etter plantesamleren Ernest Henry Wilson (1876-1930). Planten kommer fra Kina og den blir mellom 60-90 cm, fargen er mørkrosa, men kan variere i litt forskjellige fargenyanser.
Den blomstrer fra juni og utover. Dette er en kandelaber type. Plantes i god litt fuktig jord i sol eller halvskygge.
Kr. 50,-

Primula wulfeniana
Wulfeniana er etter den botaniske forfatter, lærer og abbed Franz Zavier von Wulfen. Planten kommer fra øst Europa og blir ca. 15 cm høy og blomstrer på våren. Den er rosa på farge. Passer best i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Primula x pruhonicana “Groenecens Glory
Pr. pruhonican Groenican Glory
Primula x pruhonica er en kryssning mellom flere arter. Groenecens Glory er en navnesort av disse. Den er rosafiolett og blir ca. 15 cm høy og blomstrer i mai/juni. Passer i rabatter og som kanteplant.
Kr. 50,-

Primula  x pruhonicana «Snøhvit»
Hvit, blomstrer i april/mai. Lav og danner tuer.
Kr. 50,-

Primula x pubescens – Hageaurikkel

Pubescens betyr dunet eller korthåret. P. x pubescens er en kryssning mellom forskjellige Aurikkeltyper. Det blir derfor mange forskjellige fargevarianter, og har man mange P. x pubescens i hagen, så kan man høste frø av dem og muligens få nye fargevarianter. Dette er en mix av forskjellige farger. De blomstrer i april/juni og blir ca. 10-20 cm høye, men høyden kan variere en del. Fin både til fjellhagen og i rabatter.
Kr. 50,-

Primula x pubescens ‘Amalie’ fl.pl.
Jeg har samlet og sådd en del Primula gjennom årene, og en god del av de har jeg nå gitt navn, og dette er en som jeg har sådd og delt opp. Den er lys lilla og har halvfylte/fylte blomster. Blomstrer i april/juni og blir ca. 10-20 cm høy.
Kr.  50,-

Primula x pubescens ‘Aud’
Bred gulbrun kant og gul i midten. Blomstrer april/Juni og 10-20 cm høy.
Kr. 50,-

Primula x pubescens ‘Tommelise’
Små mørkerosa blomster.
Kr. 50,- 

Prunella – Blåkoll – Labiate (Lamiaceae) – Leppeblomstfamilien Dette er en liten slekt med bare 7 arter. Lette planter å få til. De trives i all slags jord men liker litt kalk og litt fuktig jord.  Formeres med deling eller med frø.

Prunella grandiflora – Blåkoll
Grandiflora betyr med store blomster. Vokser nesten over hele Europa.Den blir ca. 15-30 cm høy og har purpurfiolett blomster og blomstrer i juli/september. Fjellhage og rabatter.
Kr. 50,-

Pulmonaria – Lungeurt – Boraginaceae – Rubladfamilien Pulmonaria betyr lunge. Det finnes 14 arter i denne familien og alle vokser i Europa. De trives best i litt halvskygge og litt fuktig jord. Formeres ved deling eller frø.

Pulmonaria angustifolia – Blå lungeurt
Angustifolia betyr smale blad. Den er viltvoksende på noen steder I Norge. Blomstrer i mai/juli med blå blomster. Fjellhage, rabatter og kan også brukes som bunndekker.
Kr. 50,-

Pulsatilla – Kubjelle – Ranunculaceae – Soleifamilien
Pulsatilla betyr slå eller støte eller vaier i vinden. De vokser i den tempererte sone og i fjellregioner i Nord Amerika, Europa og Asia. De trives stort sett i all slags jord, men trives best i tørr sandhold moldjord på ett solrikt og lunt sted. Formeres helst med frø, men deling av store planter går også bra. Hybrider og navnesorter bør helst deles.

Pulsatilla subslavica

Slovakia, 800m, fjellenger, 15-25cm, store lilla blomster
Kr. 50,-

Pulsatilla vulgaris – stor Kubjelle

Vokser i øst og mellom Europa og nord til Danmark og sør Sverige og i vestlige Asia. Blomstrer tidlig på våren. Den blir mellom 10-30 cm høy og fargen er mørkfiolett. Plantes i full sol eller halvskygge i god veldrenert jord.
Kr. 50,-

Pulsatilla vulgaris Papageno
                                                              Europa, forskjellige farger, litt frynsete blomster, ca. 30 cm, bl. 6/8
full sol, tørt, fjellhage, – 28 grader C
Kr. 50,-

O

N                                                                                                                                        P

Oenothera – Nattlys – Onagraceae
Det finnes ca. 80 arter i denne slekten fra nord Amerika og Sør Amerika.  De fleste artene passer i fjellhage i en god drenert jord i sol og halvskygge. Formeres med frø, deling eller stiklinger.

Oenothera fruticosa
Kommer fra øst i  nord Amerika. Den er gul og blir ca. 30-45 cm høy og blomstrer i juni/juli. Kan plantes både i sol og halvskygge i bed, fjellhage og stein og grusbed. Den klarer temperaturer ned til -39 grader C.
Kr. 50,-

Oenothera minima
Denne kommer fr USA, den er gul og blir mellom 15-30 cm med utover liggende grener. Blomstrer juni/August. Fin i fjellhagen og grus og steinbed. Den kan plantes i sol eller halvskygge. Rådyr og hjort liker ikke denne planten. Den tåler temeratur ned til – 39 grader C.
Kr. 50,-

Oenothera perennis.
Denne kommer fra USA, og er en liten plante som passergodt i fjellhagen. Gul, kan bli ca. 30 cm med utoverliggende grener, blomstrer i juni/august. Både Oenothera minima og O. perennis er så lik hverandre at det ser ut til å være samme plante.
Kr. 50,-

 

Oxalis – Oxalidaceae – Gjøksyrefamilien
Oxalis kommer av det greske ordet oxys som betyr sur eller skarp og refererer til den sure smaken på blad og røtter. Det finnes ca. 500 arter innen denne familien av ettårige, stauder og busker og de vokser over hele verden. De fleste vil ha en vanlig god drenert hagejord og en solrik plass. Men de som kommer fra skogsområder vil ha en mer godt gjødslet jord og litt skygge. De laveste sortene passe best i fjellhagen, men de større kan brukes i staudebedet. Formering med frø, deling, stiklinger og deling av rotknoller.

Oxalis enneaphylla alba
Kommer fra Sør-Amerika. Den har hvite blomster, og blir ca. 5-8 cm og blomstrer i juni/juli. Plantes solrikt. Passer godt i fjellhagen eller grusbed.
Kr. 50,-

 

Oxalis ”Ione Hecker” – Gjøksyre.
Dette er en navne sort av enten O. adenophylla eller O. enneaphylla. (Begge artene kommer fra Sør-Amerika) Den blir ca. 5-8 cm høy og blomstrer i juni/juli med store rosa blomster som åpner seg i sol. Denne bør stå solrikt og i vanlig god drenert jord. En nydelig liten plante som er fin i fjellhagen.
kr. 50,-

Oxalis minima
Sør Amerika. Hvit m/ett svakt skjær av rosa.
Ca. 5 cm bl. i juni/juli. Plantes solrikt og i god drenert jord.
Kr. 50,-

Oxalis sp.
Rosa, lav passer i fjellhage, grushage
Kr. 50,-

 

N

M                                                                                                                                         O

 

 

Nepeta – Kattemynte – Labiatae (Lamiaceae) – Leppeblomstfamilien
Navnet Nepeta kommer fra den romerske byen Nepeti Det finnes 250 arter i denne slekten av ettårige og flerårige urter.

Nepeta subsersilis
Denne kommer fra Japan og har en buskaktig vekst med blåfiolett blomster, den blir 50-60 cm høy og blomstrer i tiden mai/september. En fin plante til staudebedet. Den vil ha god jord, men ikke for tørr. Kan plantes i full sol og halvskygge. God bieplante. Den tåler temperaturer ned til – 40 grader C.
Kr. 50,-

 

 

 

M

 

L                                                                                                                                                N

 Maianthemum – Asparagaceae
Det finnes 20 arter i denne slekten og de kommer fra Usa, nord Europa og Øst Asia. Plantes i skygge på litt fuktige steder.


Maianthemum biflorum ssp. kamtshaticum
Denne vokser i nord Amerika og i Asia. Den har hvite blomster og blir ca. 10-30 cm og sprer seg med utløpere. Den kan plantes i halvskygge eller skygge i litt fuktig jord. Kan brukes som bunndekker.
Kr. 50,-

Meconopsis – Valmuesøster – Papaveraceae – Valmuefamilien Meconopsis kommer av det greske ordet mekon = valmue og opsis = ligner på. Det finnes ca. 45 arter av ettårige, flerårige og monocarpe(dvs. de dør etter blomstring) innen denne slekten. Flesteparten kommer fra Himalaya og vest i Kina, og bare en art fra Europa. De trives best i god drenert litt fuktig sur jord og delvis i skygge. En flott plante i surjordsbedet. Formeres ved frø eller deling.

Meconopsis  quintuplinerva
Denne kommer fra Kina. Den har blå hengende klokker og blomstrer i tiden mai/juli. Den blir ca. 30-40 cm og plantes i halvskygge i litt fuktig jord.
Kr. 50,-

 

Muscari – Perleblomst – Liliaceae – Liljefamilien
Det finnes ca. 40-60 arter innen denne slekten,  som kommer fra Sør Europa og Lilleasia. Den kan brukes i bed og i fjellhage. Den vil ha litt god jord.

Muscari armena «Fantasy Creation»
En navnesort som blir ca. 10-20 cm høy, men blå blomster og blomstrer i mai/juni. Kan plantes i  sol, skygge og halvskygge. Kan plantes i fjellhage og i bed.
Kr. 50,-

L

 

K                                                                                                                                       M

Lancea – Mazaceae – (tidligere hørte den innunder Schrophulariacea -Maskeblomstfamilien)
Det er bare to arter i denne slekten og de kommer fra Tibet og Kina.

Lancea tibetica
Dette er en nydelig liten plante som er ca. 5 cm høy og får blå til purpurblå blomster. Den blomstrer i juni/juli. Den vokser i skogsområder og i buskas, på gressenger og langs elvebredder fra 2000 til 4100 m.o.h. Har bare noen få planter av denne, men håper at de skal komme igjen nå i vår.
Kr. 50,-

Leiospora – Brassicacae
Det finnes 6 arter i denne slekten og de vokser i Kasakhsta, Kirgisistan, Mongolia, Russland, Tadsjikistan.

Leiospora eriocalyx
Denne har rosafiolette blomster og blir ca. 2-10 cm og blomstrer i juli/september. De bør plantes i sol og i mager jord. Fjellhage/grusbed. De vokser i 3700-4400 m.o.h. Har få planter og håper at den kommer igjen nå i vår.
Kr. 50,-

Leontopodium – Compositae – Kurvblomstfamilien.
Det finnes ca. 35 arter i Edelveisslekten av små stauder som kommer fra Asia og Europa. De fleste vokser i fjellstrøk. Blomsten er mer eller mindre like på alle artene. Den er gråhvit og ullaktig. Det som skiller de er voksemåten.

Leontopodium stracheyi syn L. alpinum var. stracheyi – Edelveiss
Denne vokser fra Uttar Pradesh til sørvest i Kina. Den danner en tue og blomsten blir 30-40 cm høy. Kan plantes i sol og halvskygge går også. Fin til fjellhagen og i grus og steinhagen, men den vil ikke ha det for tørt.
Kr. 50,-

Leucanthemopsis – Compositae
Det finnes ca. 8 arter i denne slekten og de kommer fra syd Europa og nord Afrika.

Leucanthemopsis alpina                                                                                       Hvite blomster, ca. 10-15 cm og blomstrer i juni/juli. Fin plante til fjellhagen/grusbed.
Kr. 50,-

 

Lewisia – Portulacaceae – Portulakfamilien
Det finnes ca. 20 arter i denne slekten, som kommer fra nordvest i Nord-Amerika. Alle er typiske fjellhagestauder, der de vil ha nøytral og sand/steinfull jord, god drenering og sol.

Lewisia brachycalyx
USA, California. Hvit eller lys rosa, ca. 10 cm og blomstrer juni/juli. Plantes i sol og god drenering. Fjellhage/grusbed.
Kr. 50,-

Lewisia columbiana
Denne kommer fra høyfjellstrøk i California og noen andre steder og alle på vestkysten. Fargen er hvit m/mørke striper og den blir ca. 15 cm høy. Plantes i fjellhage eller grus og steinbed med god drenering og i sol.
Kr. 50,-

Lewisia cotyledon – Kalifornialewisia
Fargemix, ca. 10-20 cm, blomstring mai/juli. Sukkulent. Den trives best i sol og må ha god drenering.
Kr. 50,-

Lewisia longipetala
Denne vokser i California og fargene kan variere. Den blir ca. 5-10 cm og blomstrer i juni/juli. Plantes i sol, med god drenert jord. Passer fint i fjellhage/grusbed.
Kr. 50,-

Lewisia nevadensis – Snølewisia
Denne kommer også fra høyfjell i USA. Den blir 8/10 cm høy og har hvite blomster. Den blomstrer i april/juni. Plantes i sol eller halvskygge på ett godt drenert sted. Fjellhage eller grus og steinbed.  Den klarer temperaturer ned til – 34 grader C.
Kr. 50,-

Lewisia pygmaea
Lewisia pygmaea
Dette er en lav liten sak som blir ca. 5 cm høy og blomstrer i juni/juli og fagen kan variere fra hvit til forskjellige nyanser i rosa. Fjellhage Kr. 50,-


Liatris – Søyleblomst – Compositae – Korgblomstfamilien
I denne slekten finnes det 40 arter som for det meste vokser på prærien i USA. Harde og nøysomme planter. Fine i staudbedet.

Liatris spicata «Kobold»
Spicata betyr aks, spore. En vakker staude som blir 45-60 cm høy, blomstrer fra juni og utover. Fargen er mørk fiolettrosa. Plantes i sol eller halvskygge i god jord. Den tåler temperaturer ned til – 39 grader C.
Kr. 50,-

Ligularia – Nøkketunge – Compositae – Korgblomstfamilien Ligularia betyr liten stropp,reim, spenne og som viser til kronbladene på planten. En meget stor slekt som ofte blir oppført under slekten Senecio. Ligularia er en plante som trenger kraft god jord og rikelig med næring og fuktighet. Den vil gjerne ha ett solrikt og varmt voksested. Ligularia er så stor og kraftig at den kan brukes som solitærplante (dvs. stå helt alene). Den er fin til å plante ved siden av bekker og dammer. Formering ved frø eller deling.

Ligularia dentata “Desdemona– Nøkketunge
Dentata betyr tannet. Kommer fra Kina og Japan. Denne blir ca. 100-150 cm og blomstrer i juli/september. Fargen er gul. Passer godt som solitærplante eller sammen med andre store stauder.
Kr. 50,-

Ligularia fischerii
Denne kommer fra Japan og blir ca. 2 meter høy med gule blomster. Kan plantes i sol eller halvskygge. Passer best i studebed eller som solitærplante.
Kr. 50,-

 

Ligularia wilsoniane – Nøkketunge
Navnet wilsoniane er mest sannsynlig etter Ernest Henry Wilson (1876-1930). Gul på farge og denne kan også bli ca. 100-180 cm. Blomstrer i juli/september. Solitærplante eller sammen med andre store stauder.
Kr. 50,-

Lilium – Lilje – Liliaceae – Liljefamilien
Lilium kommer av det latinske navnet akin og det greske leirion som begge betyr lilje. Det finnes ca. 100 arter av liljer pluss flere tusen navnesorter.Liljene vokser fra den nordlige temperete sone og til Fillipinnene. Liljer er noen av våre vakreste hageplanter og har vært kjent langt tilbake i vår historie. Liljer vil ha en veldrenert, sandholdig og godt gjødslet jord(fersk husdyrgjødsel bør unngås), de bør plantes solrikt og lunt. Formering ved frø, småløk, sideløk, yngleknopper og med løkskjell.

Lilium Apeldorn x Frankonia
L. Apeldorn x Frankonia

Dette er en krysning mellom L. Apeldorn og L. Frankonia
Kr. 50,-

Lilium callosum
Denne kommer fra Japan og er oransje eller rød.
Den bli ca. 80-100 cm
Kr. 50,-

 

Lilium cervena Karkula x Masuv Bronze
Kryssning
Kr. 50,-

Lilium columbianum
Denne kommer fra Nord Amerika og blir mellom 60 og 120 cm, den er oransje på farge og blomstrer på sommeren. Den kan plantes i skygge/halvskygge og vil ha en god godt drenert jord.
Kr. 50,-

 

Lilium ”Dream Away x. o.p.
Dette er en kryssning, Dream Away er mørk rosa m/lysere senter og krysset med ukjent.
Kr. 50,-

Lilium Encounter x fersken tetraploid
L.Encounter x fersken tetraploid (2)
Har ingen opplysninger om denne.
Kr. 50,-

Lilium “Grand Paradiso” x “Bold Knight”
Dette er en krysning mellom Grand Paradiso og Bold Knight
Kr. 50,-

Lilium lancifolium – Tigerlilje
Kommer fra Kina, oransje på farge og blir ca. 100 cm
Kr. 50,-

Lilium «Latvia»
Denne blir gul med mørkerødt senter, den kan bli mellom 90 og 120 cm. Kan plantes i full sol eller halskygge. Dette er en hardfør lilje som kan tåle ned til -39 grader C.
Kr. 50,-

Lilium martagon – Kranslilje eller Martagonlilje

Når det gjelder navnet martagon så har jeg funnet litt forkjellige betydninger av det navnet. Det ene er barn av krigsguden Mars eller etter krigsguden Mars, det kan også være fra ett tyrkisk navn på turban, og av helt ukjent opprinnelse, men kan muligens komme fra alkymien. Vokser vill i Europa. Denne er rødfiolett og blir ca. 90-120 cm. Blomstrer i juni/juli. Dette er en gammel sort. Martagonliljer er meget hardføre.
Kr. 50,-

 

Lilium martagon sibirsk form
Denne er litt lysere i fargen enn den vanlige røde martagon liljen.
Kr. 50,-

 

Lilium pensylvanicum – Sibirlilje – syn. dahuricum og dauricum
Denne kommer fra Øst Europa (Russland), Sibir, Kamshatka, Kina, Japan og Korea. Har tidligere solgt denne med feil navn, navnene har vært L. dahuricum og L. dauricum, men det korrekte navnet er L. pensylvanicum. Den blir ca. 30-70 cm, og har gule blomster med litt oransj og rødt i. Den blomstrer i juni/juli.
Kr. 50,-

Lilium pyrenaicum – Pyreneerlilje.
Gul, ca. 50-100 cm, blomstrer juni/juli
Kr. 50,-

Lilium ‘Rosita’ x ‘White Tiger’
L. Rosita x White Tiger
Kryssning. Hvite og forskjellige nyanser i rosa.
Kr. 50,-

Lilium «Saule»
L. Saule

Klar gul med oransje spetter i sentrum
Kr. 50,-

Lilium “Sirdisdama”

Gul m/klare mørkerøde tegninger i sentrum
Kr. 50,-

 

Linaria – Torskemunn – Scrophulariaceae – Maskeblomstfamilien Linaria betyr ligner lin. Det finnes ca. 100 arter av ettårige og stauder i denne slekten. De vokser i den nordlige tempererte sone og flesteparten i middelhavsområdene.  De vil ha en solrik og god drenert jord, og de liker kalk. Formering med frø, deling eller basis stiklinger.

Linaria purpurea – Torskemunn
Purpurea betyr purpur. Denne kommer fra Middelhavslandene. Den er purpurblå på farge og blir ca. 70-80 cm høy. Blomstrer i juli/september. L.purpurea «Canon Went» har lyserøde blomster og det finnes også en som er hvit.
Kr. 40,- 

Lychnis – Tjæreblomst – Caryophyllaceae – Nellikfamilien
Navnet Lychnis kommer av det greske ordet lychnos som betyr lampe. Innen denne slekten finnes det ca. 35 arter av ettårige og stauder,de kommer fra den nordlige tempererte sone og fra arktiske områder i Europa og Asia. De vil gjerne ha en vanlig drenert god jord og en solfyllt vokseplass. Formering med frø, deling eller med basis stiklinger.

Lychnis chalcedonica – Brennende kjærlighet
Navnet chalcedonica betyr at planten kommer fra Chalcedon (Kadkoy i Tyrkia) Denne kommer fra Russland. Den blir ca. 60-100 cm bl. juli/august og fargen er rød.
kr. 50,-

Lychnis chalcedonica alba
Samme opplysninger som ovenfor, men denne blir hvit.
Kr. 50,-

Lychnis viscaria splendens
Lychnis viscaria -tjæreblom
Viscaria betyr klissete og det betyr at stilken er klissete, klebrig. Splendens betyr praktfull. Vokser i Europa, Purpurrosa på farge, ca. 40-60 cm, og blomstrer mai/juli.
Kr. 50,-

Lychnis wilfordii
Denne kommer fra Japan, ikke så ulik Lychnis chalcedonica, men er litt mer mørk oransjerød. Blomstrer juni/juli og blir 50/60 cm. Plantes i sol/halvskygge.
Kr. 50,-

Lythrum –Kattehale – Lythraceae – Kattehalefamilien
Lythrum kommer av gresk lythron eller lythros som betyr blodfattig. Det finnes ca. 35 arter innen slekten og de fleste er flerårige og noen få ettårige. De kan brukes i bed og rabatter nesten overalt og de trives både i sol og skygge. De kan plantes både på tørre steder og på fuktige steder og de tåler godt vind. De kan deles og formeres med stiklinger og med frøformering.  

Lythrum salicaria ”Rote Hybriden” – Strandkattehale
Lythrum salicarica
Lythrum salicaria er viltvoksende i store deler av Norge. De har rødfiolett blomster og blir ca. 60-120 cm og blomstrer i juni/september. Plantes i rabatter og ved dammer.
Kr. 50,-