P

O                                                                                                                                    R

Paeonia-Pion-Paeoniceae
Dette er en slekt med ca. 33 arter, som hovedsakelig er stauder. Det finnes både halvbusker, treaktige og urteaktige arter, samt en mengde navnesorter. Pion kan brukes som solitærplante og i samplantinger sammens med andre stauder. Jorden må være næringsrik og kalkholdig, litt leirjord, men med noe sandinnblanding. Typisk solskinnsplante, men den tåler også litt skygge. Vinterdekking kan være nødvendig i kaldere strøk. Formeres med deling om høsten, og også med frø, men det kan gå noen år før de blomstrer.

Paeonia Karl Rosenfield

Store fylte røde blomster, ca. 60-90 cm høy og blomstrer i juni/juli. Plantes i sol eller halvskygge. Kan tåle ned til -45 grader C.
Kr. 150,

Papaver – Valmue – Papaveraceae – Valmuefamilien.
Papaver er det gamle latinske navnet på Opiumsvalmue hos Plautus d. 184 f.kr. Det finnes ca. 70-100 arter i denne slekten av ettårige, toårige og stauder. De vokser i den tempererte sone på den nordlige halvkule, både i fjellområder og i lavlandet. De fleste trives i vanlig hagejord, og på en solrik plass. Formeres best med frø, men de større artene som for eksempel P. orientalis kan formeres med rotstiklinger og deling.

Papaver dahlianum – Svalbardvalmue
Som navnet tilsier så vokser denne på Svalbard og også  nordøst på Grønland og nord i Norge. Den har hvite eller gule blomster og blir ca, 10-25 cm høy. Plantes i sol og i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Penstemon – Rørblomst – Scrophulariaceae – Maskeblomstfamilien.

Det latinske ordet penstemon betyr fem støvbærere (en av dem er steril)Det finnes ca. 270 arter innen denne slekten og de vokser fra de nordlige fjellstrøk i Guatemala til nord i Alaska. De fleste er vintergrønne stauder eller halvbusker. Det finnes noen få som er lauvfellende. Noen av de vintergrønne kan miste bladene her i Norge, men det er bare å klippe dem ned så spirer de godt fra roten eller bare vente litt så kommer de med blad fra greinene. Noen av disse plantene vokser på bare helt spesielle steder i sitt opprinnelige vokseområde, dvs. at de er helt spesielle der de vokser. De fleste passer best i fjellhagen og de større artene kan plantes i staudebed. Når det gjelder jord og vokseforhold så kan det variere innen de forskjellige sortene, men de som jeg har plantet ut ser ut til å trives i fjellhage og sol. Formering med frø og stiklinger.Stiklingene roter seg lett.

Penstemon albertinus
Blå eller rosa, ca. 10-40 cm. Fjellhage
Kr. 50,-

Penstemon confertus
Confertus betyr fyldig/rikholdig. Kommer fra USA og den er sitrongul på farge og blir mellom 30 og 60 cm og blomstrer mai/juli. Plantes i full sol og i vanlig staudebed med god drenert jord, fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

 Penstemon ovatus
Ovatus betyr eggformet. Kommer fra USA og er blåfiolett på farge og den kan bli mellom 30 og 90 cm avhengig av hvor god jorden er.  Den blomstrer fra mai/juni og utover. Plantes i sol eller halvskygge og den kan plantes i staudebed, fjellhage, grusbed.  Den kan klare ned til -39 grader C. God biplante.
Kr. 50,-

Penstemon procerus
Høyden kan variere fra 5-40 cm høy, Fargen på blomstene kan være fra purpurblå, til gulhvit eller hvit. Fjellhage.
Kr. 50,-

Penstemon serrulatus

Serrulatus betyr småtannett og det viser til kantene på bladet på planten.Den vokser fra Britisk Columbia til Oregon fra kystnivå til fjellområder. Den blir fra ca. 20-70 cm høy og blomstrer m/blåfiolette blomster i juni/juli. Den danner tepper. Trives best i litt fuktig jord både i sol og skygge. Kan brukes både i fjellhage og i staudebed.
Kr. 50,-

Penstemon sp.

Dette er en som jeg har mistet navnet på. Den er lav og danner en vintergrønn matte med små blad. Den får hvite blomster som kan sjattere over i svakt rosa eller fiolett. blir ca. 10-20 cm. høye. Den blomstrer i juni/juli. Fin i fjellhagen.
kr. 50,-

Penstemon whippleanus
Whippleanus er etter løytnant Amiel Weeks Whipple, amerikansk landmåler og ingienør (1818-1863) En flott Penstemon som vokser over store deler av det nord amerikanske kontinentet. Den kan variere i fargene fra blekgul til gråblå og til mørk fiolett. Den kan bli mellom 20 og 60 cm. Vil ha full sol og kan plantes i fjellhage eller grusbed. Blomstrer i juni/juli.
Kr. 50,-

Persicaria – Slirekne – Polygonaceae
Det finnes ca. 300 arter i denne slekten av ettårige og toårige. Det finnes både klatreplanter og andre større planter, planter som kan brukes i fjellhagen og i bed.

Persicaria bistorta – Ormerot
Rosa blomster, inntil 90 cm høy og danner matter. Bl. i mai/juni. Kan brukes på fuktige steder
Kr. 50,-

Phlomis – Labiatae – Leppeblomstfamilien
I denne slekten finnes det ca. 100 arter av busker og stauder. De kommer fra Middelhavsområdet, til sentral Asia og Kina. Formeres med frø eller deling på våren.

Phlomis tuberosa
Fiolett, 30-120 cm, bl. 6/8. Den kan klare ned til -34 grader C. Bør plantes i sol og god drenert jord.
Kr. 50,-

Phlox– Floks – Polemoniaceae – Floksfamilien.
Phlox betyr flamme, skinne.Det finnes ca. 70 arter i denne slekten av ettårige, stauder og halvbusker. Alle kommer fra Nord-Amerika. Unntatt er en art som kommer fra Sibir. De varierer fra lave teppedannende til høye flotte planter til bruk i staudebedet. Vokseplassen varierer også en del. De laveste artene en flotte i fjellhagen og kan tåle litt skrinn jord, mens andre vil ha en mye bedre jord. Formeres med frø, deling eller stiklinger, stiklinger og deling er den letteste måten. Min erfaring er at de er vanskelige å få til å spire fra frø.

Phlox latifolia syn. ovata
Denne er dyb rosa på farge og blir 35-50 cm høy, blomstrer i mai/juni. Den kan plantes i sol til halvskygge i god jord.
Kr. 50,-

Phystostegia – Lamiaceae
Det finnes ca. 12 arter i denne slekten + en del navnesorten, og den kommer fra Nord-Amerika.

Phystostegia virginiana
Denne er rosa og kan bli ca. 60-90 cm og blomstrer fra juli og utover.
Den kan plantes i sol/halvskygge og når den først har etablert seg så trenger den ikke mye stell. Fin plante til staudebedet.
Kr. 50,-

Phyteuma – Vadderot – Campanulaceae – Klokkefamilien. Phyteuma kommer fra det greske ordet fyteuma som betyr velluktende plante. Ca 40 arter finnes det i denne slekten, og de vokser i middelhavsområdet, Europa og Asia, som alle er flerårige.

 

Phyteuma scheuchzeri – Vadderot
phyteuma scheuchzeri_edited-1

Denne kommer fra Alpene og Apeninnene. Den blir ca. 40 cm og blomstrer i mai/juli med blå blomster
Kr. 50,-

Polemonium – Flokk – Polmoniaceae – Floksfamilien
Navnet Polemonium er etter Polemon, konge i Pintos i Lille Asia eller muligens av gresk polemos som betyr strid. I denne slekten finnes det ca. 50 arter med urteaktige både ettårige, toårige og flerårige. Dette er hardføre planter som kan plantes over hele landet. De kan plantes i rabatter, villplantinger og de lavere sortene kan plantes i fjellhagen. De liker god hagejord og sol, men kan også trives i litt skygge. Etter blomstring skjæres planten tilbake og man kan få en blomstring til. Formeres ved deling eller frø.

Polemonium coeruleum – Fjellflokk
Polemonium coeruleum_edited-1

Coeruleum som betyr blir blå Denne er viltvoksende i Europa og i Norge. Den kan bli ca. 60-90 cm høy og blomstrer i juni/august. Fargen er blå eller hvit. Passer best i rabatter og villplantinger
Kr. 50,-

Polygonatum – Konvall – Liliaceae (Convallariaceae) – Lilje (Konvallfamilien)
Navnet Polygonatum kommer av det greske plys som betyr mange og gony betyr kneledd og det viser til alle leddene på stilken. Det finnes ca. over 50 arter innen denne slekten og de fleste er flerårige og de vokser i den nordlige tempererte sone, flesteparten i Asia. Konvall er meget hardfør og kan dyrkes over hele landet. De vil gjerne ha en god jord (litt fuktig) særlig om våren. De er meget lette planter å ha med å gjøre. Formeres med deling av jordstengler og med frø.

Polygonatum hookeri
Denne kommer fra Kina, Bhutan og India der den vokser i 3200-4300 m.o.h.. Den har rosa blomster og blir ca 7 cm høy, og danner matte. Den blomstrer i mai/juni/juli. Den kan plantes i sol/halvskygge og skygge.  Den tåler ned til – 20 grader C.
Kr. 50,-

Polygonatum multiflorum – Storkonvall
Multiflorum betyr med mange blomster. Viltvoksende i deler av Norge. Den blir ca. 50-90 cm høy med hvite hengende blomster og blomstrer i juni/juli.
Kr. 50,-

Potentilla – Mure – Rosaceae – Rosefamilien
Potentilla kommer av det latinske ordet potentia som betyr makt, kraft. Det finnes ca. 500 arter av busker, stauder og ettårige innen denne slekten, og man finner dem over mesteparten av verden, men de fleste finnes på den nordlige halvkule og i de tempererte strøk av Asia. De trives i sol og i vanlig hagejord. Mange av dem kan brukes i fjellhage, og de større artene kan brukes i rabatter og bed. Formeres ved deling, stiklinger eller frø.

 Potentilla arnavatensis
Denne kommer fra Pakistan, den har gule blomster og blir ca. 20-30 cm og blomstrer i juni/august. Plantes i sol og i god jord.
Kr. 50,-

Potentilla atrosanguinea – Blodmure
Atrosanguinea betyr mørk blodrød. Denne kommer fra Himalaya, den blir ca. 60-90 cm høy med mørkerøde blomster og blomstrer i juni/september. Den har ett flott bladverk med silkehåret underside og mørkegrønn overside. Det finnes mange flotte og praktfulle kultivarer som ofte oppføres under P. x hybrida, hagemure. De kan plantes i rabatter og i større fjellhagepartier.
Kr. 50,-

Potentilla delavayi
Navnet delavayi er etter den franske jesuitt misjonæren Abbed Jean Marie Delavay 1838-1895. Veldig mange planter fra Kina er oppkalt eller han. P. delavay kommer fra provinsen Yunnan i Kina, den blir ca. 15-35 cm høy med store gule blomster og blomstrer i juli/september. Fin i fjellhagen eller i rabatter.
Kr. 50,-

Potentilla detommasii
Har ikke funnet ut hva detommasii kommer av. Planten vokser i Italia, Sicilia, Balkan og vest Tyrkia. Den kan bli opptil 30 cm høy og blomstrer på forsommeren til midtsommer. Store gule blomster som kan bli ca. 3 cm i diameter. Passer i rabatter og fjellhage.
Kr. 50,-

Potentilla Gibson`s Scarlet
Fargen er rød, og den blir ca. 30-40 cm og blomstrer ca. juli/august. Vil ha sol. Fjellhage eller rabatt.
Kr. 50,-

Potentilla grandiflora
Grandiflora betyr storblomstret. Denne kommer fra de sentrale og østre delene av Pyreneene og Alpene. Den vokser både på steinete steder og på gressenger. Den har store gule blomster og blir ca. 15-40 cm høy og blomstrer i juni/juli. Rabatter og fjellhage.
Kr. 50,-

Potentilla gurea
Jeg kan ikke finne noen opplysninger om denne. Muligens er navnet fra der jeg fikk frøene fra feilskrevet. Men navnet kan også komme fra en region i Georgia som heter Gurea.
Kr. 50,-

Potentilla japonica
Denne har jeg ikke så mange opplysninger om, men den er gul og blir ca. 40-60 cm, blomstrer på sommeren og er helt hardfør.
Kr. 50,-

Potentilla nivea
Vokser i høyfjellsområder i Uralfjellene, Alpene, Apeninnene og på Spitsbergen. Gul, ca. 15 cm og blomstrer ca. juni/august
Kr. 50,-

Potentilla rupestris nytt navn Drymocallis rupestris
Hvit, ca. 30-45 cm, bl. juli/august. Plantes i sol med god drenering. Kan tåle ned til -23 grader C.
Kr. 40,-

Potentilla sp.
Potentilla sp.

Denne har jeg aldri hatt det korrekte navnet på. Den har store gule blomster og blomstrer i mai/juli. Den kan bli ca. 20 cm høy. Bladverket er litt håret, men friskt grønt.
Kr. 50,- 

Potentilla sp.mix. – Mure
Gule forskjellige sorter uten navn.
Kr. 40,-

Primula – Nøkleblom – Primulaceae – Nøkleblomstfamilien Primula kommer av primus som betyr den første. Det finnes mellom 400 og 500 arter i familien pluss en mengde navnesorter. De vokser hovedsakelig på den nordlige halvkule, men det finnes noen arter i Afrika, Java og Ny Guniea, samt noen få i syd Amerika. Det finnes arter til bruk i alle sammenhenger. Noen passer fint i surjordsplantinger, andre kan brukes som kanteplanter og noen i fjellhagen og i rabatter. De har ett fargespekter fra hvitt til mørk blå eller mørk burgunder, i alle regnbuens farger. Med mange forskjellige arter av Primula i hagen så kan man ha blomstring nesten året rundt. De trives best i skygge, men de tåler også sol. De har ofte en lengre blomstringsperiode dersom de står i skygge eller halvskygge. De vil ikke ha det for tørt, men heller ikke for fuktig. Formering med deling eller frø. Vil man ha nye planter som er lik morplanten så må man dele. Primula krysser seg lett med andre arter i familien slik at det kan oppstå nye krysninger. Primula bør deles ofte, helst ikke mer enn 2-3 år mellom hver gang.

Primula “John Mo”
Pr. John Moe

Primula John Mo er en x pruhonicana.Den er gul på farge og blomstrer i mai/juni, men dersom det er tidlig vår så kan den begynne å blomstre i april. Den kan bli inntil 10 cm høy og er veldig blomsterrik.
Kr. 50,-

Primula aff. bulleyana – Etasjenøkleblomst
Denne har jeg fått som frø med P. aff. bulleyana og aff. betyr at den er beslektet med eller ligner på. Det vil si at de som har samlet frø i naturen ikke er 100 prosent sikker på at det er en P. bulleyana, men jeg beskriver her hvordan P. bulleyan ser ut og hvordan den vil ha det. Den kommer fra Kina og blir 50-60cm høy og har guloransje blomster. Den vil ha god fuktig jord og halvskygge. Fin langs vanndammer. Den kan tåle ned til -31 grader C.
Kr. 50,-

Primula aff. handeliana
Det samme gjelder denne som er sådd som P. aff. handeliana.  Jeg beskriver sorten og den kommer fra Kina, Tibet og blir 10-15cm høy og er lys gul. Halvskygge og i god fuktig jord. Den kan tåle ned til ca. -30 grader C.
Kr. 50,-

Primula alpicola
Denne kommer fra Sikkim og er en nydelig Primula med en vakker duft. Den blir ca. 30-60 cm og kan plantes i sol/halvskygge og litt fuktig. Den kan klare temperaturer ned til – 28 grader C. Er ikke sikker på fargen, men den kan være hvit, gul eller fiolett.
Kr. 50,-

Primula alpicola alba
Primula alpicola alba
Samme opplysninger som ovenfor, men denne er hvit.
Kr. 50.-

Primula alpicola luna
Samme som ovenfor, men denne går i litt gule sjatteringer.
Kr. 50,-

Primula alpicola violacea
Samme opplysninger som ovenfor, men denne er fiolett eller fiolett rosa.
Kr. 50,-

Primula amoena
Denne vokser vill i Kaukasus og nordøst i Tyrkia. Den er blåfiolett og blir 20 cm høy og blomstrer i april/mai. Den plantes i fuktig god jord, men også i fjellhagen.
Kr. 50,-

Primula auricula Appie Cross
Stor rød kant m/gult i midten
Kr. 50,-

Primula auricula

Vokser vill i de franske alper til Slovakia og Jugoslavia. Gul, ca. 10 cm og blomstrer i mai/juni
Kr. 50,-  

Primula auricula Beumistii

Kr. 50,-         

Primula auricula fl.pl. Camelot
Kr. 50,-                                                                               

Primula auricula fl.pl. «Sword»
Fylte grønne blomster, ca. 10 cm. mai/juni
Kr. 50,-

Primula bulleyana
Denne kommer fra Kina og blir 45-60 cm høy og har oransjegule blomster og blomstrer i mai/juli. Denne kommer inn under den gruppen i Norge som vi kaller etasjeprimula. Den liker seg best i halvskygge til full skygge i god litt fuktig jord. Den tåler ned til – 34 grader C.
Kr. 50,-

Primula candelabra hybr.
Dette er en blanding av forskjellige etasjeprimulaer og som kan ha forskjellige farger. De kan bli mellom 30-60 cm høye og blomstrer i mai/juni. De kan plantes i sol og skygge i god litt fuktig jord. Passer godt rundt dammer.
Kr. 50,-

 Primula clusiana
Det latinske navnet clusiana er etter botanisten Carolus Clusius (1526-1609). Denne vokser i Østerrike i de nordøstre Alper og litt i Tyskland. Denne har rosa blomster og blir ca. 5-10 cm høy. Blomstrer i april/juni. Passer best i fjellhagen.
Kr. 50,-

Primula cockburniana ‘Kevock Sunshine’
Primula cockburniana kommer fra Kina, og den er mer rødoransje på farge. Denne som jeg tilbyr nå er en som er gul. Den blir mellom 15-30 cm høy og blomstrer i mai/juni. Plantes i god litt fuktig jord og kan plantes både i sol og halvskygge. Den tåler temperaturer ned til – 17 grader C.
Kr. 50,-

Primula concholoba
Denne kommer fra Assam, Burma og Tibet. Den blir mellom 15 og 20 cm høy og blomstrer i april/mai med blåfiolette blomster. Blomsten ligner på perleblomst. God jord.
Kr. 50,-

Primula cortusoides
Cortusoides betyr at den ligner på Cortusa. Den kommer fra Vest-Sibir og blir ca. 20 cm høy og blomstrer i mai/juli. Passer godt i rabatter og i fjellhage..Vokser fra Ural til Kina, liker seg helst i skygge i god drenert jord.
Kr. 50,-

Primula daonensis
Denne vokser i Alpene i 1500 til 3000 m høyde på beitemarker og i steinpartier. Den blir ca. 10 cm og kan bli rødrosa eller fiolett på farge. Blomstrer i april/mai. Den er fin i fjellhagen og i grus og steinbed.
Kr. 50,-

Primula denticulata – Kuleprimula

Denticulata betyr svakt tannet og det viser til bladene på planten. Denne vokser vill fra Afghanistan til Kina. Den kan være i fargene fiolett, purpur, rød og hvit. Denne krysser seg lett med andre P. denticulata, så med en del planter i hagen så kan man fort få en mengde med fargenyanser. Den blir ca. 30-50 cm og blomstrer i april/juni. Passer best i rabatter og surjordsbed.
Kr. 50,-

Primula elatior – Hagenøkleblom
Denne vokser vilt over store deler av Europa. Den er ikke så ulik Primula veris – Maria nøkleblom, men blomsten er litt større. Gule blomster og den blir omtrent 30 cm høy og blomstrer på våren april/juni. Plantes i vanlig hagejord og den kan godt stå solrikt. Kr. 50,- 

Primula elatior meyeri
Elatior betyr høyere og meyeri er etter den amerikanske-nederlandske plantesamleren Frank Meyer (1875-1918. Planten kommer opprinnelig fra Kaukasus.  Blomsten er mørk fiolettrosa og den blir 15-20 cm og blomstrer i april/mai. Fjellhage med litt god jord.
Kr. 50,-

Primula elatior ssp. intricata
Intricata betyr sammenfiltret.  Denne kommer fra Europeiske alpeområder. Fargen er i gule fargetoner men litt lysere enn Primula elatior. Den blir 15/20 cm høy og blomstrer i april/mai.
Kr. 50,-

Primula florindae – Augustnøkleblom
Navnet florindae er etter botanikeren Kingdom-Wards første kone Florinda. Planten kommer fra Tibet og kan bli ca, 60-90 cm og blomstrer i juni-august. Passer i surjordsbed, rabatter og ved dammer. Dette er den originale arten og fargen på den er gul.
Kr. 50,-

Primula florindae mix

Dette er en fargeblanding av P. florindae. Fargene kan variere fra oransje til forskjellige nyanser av rødt.
Kr. 50,-

 Primula glaucescens
Denne kommer fra Italia, der den vokser i 1500 m høyde i kalksprekker. Den har rosa blomster og blir ca. 10 cm høy og blomstrer i april/juni. Plantes i sol og i fjellhage/grusbed.
Kr. 50,-

Primula graminifolia
Denne kommer fra Sichuan (Kina). Den blir forholdsvis lav og blomstrer ca. juni/juli med purpur fargete blomster. Fin i fjellhagen.
Kr. 50,-

 Primula hirsuta
Hirsuta betyr hårete. Denne kommer fra Pyreneene og Alpene, og den er rosa på farge og blir ca. 5-10 cm høy og blomstrer i mai-juni. Fin i fjellhagen.
Kr. 50,-

Primula involucrata
Involucrata betyr innover rullet bladkant, eller i dette tilfellet her hvor hver blomst er omhyllet av ett bånd. Planten vokser i store områder i Himalaya i fuktige enger og ved elveleier i ca. 4000-5000 moh. Den er hvit eller lys, lys rosa og kan bli ca. 30 cm høy og blomstrer i juli/august. Den har en nydelig duft.
Primula japonica Millers Crimson
Denne kommer fra Japan og blir mellom 45-60 cm høy og er karmosinrød på farge. Plantes i halvskygge og den vil ha god fuktig jord. Den kan klare temperaturer ned til – 39 grader C.
 

Primula jesoana
Primula jesoana

Har ikke funnet ut hva ordet jesoana kommer av. Planten kommer fra fjellområder i Japan. Den har purpurrøde blomster og kan bli ca. 20-40 cm høy. Den blomstrer ca. mai/juli.
Kr. 50,-

Primula latifolia
Latifolia betyr brede blad. Denne kommer fra Alpene og Pyrenenne.
Fargen er rødfiolett og de blir ca. 15 cm og blomstrer i juni/juli. Fjellhage/stein og grusbed. Kan tåle ned til – 28 grader C.
Kr. 50,-

Primula macrophylla var. moorcroftiana
Denne vokser på våte enger i 4000-4700 m.o.h. i Kina, Kasjmir, Nepal, Pakistan og Sikkim. Ikke så mye å finne på nettet om denne, men den blir ca. 5-10 cm og blomstrer i juni/juli. Fargen kan variere litt frø mørk fiolett, lys fiolett og blåaktig.
Kr. 50,-

 

Primula marginata hybr.
Marginata betyr kantet og det vil si I dette tilfellet at bladene har en litt tannete kant. Arten vokser i fjellstrøk i Frankrike og Italia og den kan variere i farge fra lavendelblå til rosa og fiolett. Denne som jeg har for salg kommer i div. farger, men de fleste er lavendelblå. Mulig det kan være kryssninger med Primula x pubescens.
Den blir ca. 5-10 cm høy og blomstrer i mai-juni. Fjellhage.
Kr. 50,-

Primula minima alba
Kommer fra Karpatene, Jugoslavia og Albania. Den er hvit på farge og blir fra 1,5 til 3 cm og danner tuer. Passer godt i fjellhage og grusbed.
Kr. 50,-

Primula minor
Minor betyr liten. Denne kommer fra Kina og blir 6-20 cm høy og har rosafiolette blomster. Den kan begynne å blomstre fra april og holde på til juli. Plantes i skygge i god drenert jord.
Kr. 50,-

Primula pamirica
Denne kommer fra Pamir Alai, Tien Shan og nordvest i Himalaya, der den vokser på fuktige enger. Den er lys rosafiolett på farge og blir 10-30 cm høy og blomstrer mai/august. Plantes i god litt fuktig jord.
Kr. 50,-

Primula parryi
Denne kommer fra Rocky Mountain i USA, der den vokser på fuktige områder. Den kan bli mellom 18-20 cm og fargen er purpurrosa. Den kan plantes i full sol og i halvskygge i fuktig jord. Den kan klare temperaturer ned til – 37 grader C.
Kr. 50,-

Primula pedemontana
Denne vokser i de sydvestre alpene og nord i Spania. Den er purpurrosa på farge og blir ca. 15 cm og blomstrer i april/juni. Den kan plantes både i sol og halvskygge. Den kan klare ned til – 28 grader C.
Kr. 50,-

Primula poissonii
Denne kommer fra Szechwan og Yunnan i Kina. Den blir mørk rosa og kan bli mellom 45-60 cm høy og blomstrer i juni/juli. Den kan plantes i full sol og i halvskygge. Den vil ha god jord og ikke for tørt. Den kan tåle temperaturer ned til -23 grader C.
Kr. 50,-
Primula polyneura
Kommer fra Kina, der den vokser i 2000- 4000 meters høyde og vokser i skogsområder og langs elveskråninger. Den er rosa på farge og blir 15-30 cm høy og blomstrer i april/juni. Den kan plantes i sol og halvskygge i god litt fuktig jord. Kan tåle temperaturer ned til -34 grader C.
Kr. 50,-

Primula SDR
Dette er en som jeg ikke vet noe om. Tror fargen er rosa, men er ikke sikker.
Kr. 50,-

Primula sikkimensis
Denne kommer fra ett vidt område i Himalaya. Den har gule hengende klokkelignende blomster og blomstrer i juni/juli og blir 60-90 cm høy. Den kan plantes i sol og halvskygge i god litt fuktig jord. Den kan tåle ned til – 28 grader C.
Kr. 50,-

Primula sp.
Rosa, gammel sort her i Norge, ca. 10 cm., muligens en P. acaulis, fin til bunndekker.
Kr. 50,-    

Primula venusta
Ca. 15 cm, bl. juni. Litt usikker på fargen, men tror den er vinrød.
Kr. 50,-

Primula veris – Maria nøklebånd

Gul og blir ca. 10-15 cm høy og blomstrer i mai/juni.
Kr. 50,-

Primula veris macrocalyx
Veris betyr vårblomstrenne og macrocalyx betyr stor krans.Denne ligner på vår marianøklebånd men er større.
Den kommer fra Asia, sørøst Russland og øst i Tyrkia. Den er gul på farge og blir ca. 10-20 cm høy og blomstrer
i mai/juni. Fin i rabatter og foran i bed.
Kr. 50,-

Primula veris mix. Div. krysninger – Marianøklebånd.
Denne vokser vill i store deler av Europa og i Sentral-Asia. Arten er gul, men her finnes krysninger som kan være røde, guloransje og gulrøde. Den blir ca. 10-15 cm høy og blomstrer i mai/juni. Fin i rabatt og som kanteplante.
Kr. 50,-

Primula waltonii
Tibet, Bhutan og Sikkim. Den blir ca. 50 cm, og har rosa/purpurrøde blomster. Plantes i sol/halvskygge og i god litt fuktig jord. Den kan klare temperaturer ned til – 28 grader C.
Kr. 50,-

Primula wilsonii
Wilsonii er etter plantesamleren Ernest Henry Wilson (1876-1930). Planten kommer fra Kina og den blir mellom 60-90 cm, fargen er mørkrosa, men kan variere i litt forskjellige fargenyanser.
Den blomstrer fra juni og utover. Dette er en kandelaber type. Plantes i god litt fuktig jord i sol eller halvskygge.
Kr. 50,-

Primula wulfeniana
Wulfeniana er etter den botaniske forfatter, lærer og abbed Franz Zavier von Wulfen. Planten kommer fra øst Europa og blir ca. 15 cm høy og blomstrer på våren. Den er rosa på farge. Passer best i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Primula x pruhonicana “Groenecens Glory
Pr. pruhonican Groenican Glory
Primula x pruhonica er en kryssning mellom flere arter. Groenecens Glory er en navnesort av disse. Den er rosafiolett og blir ca. 15 cm høy og blomstrer i mai/juni. Passer i rabatter og som kanteplant.
Kr. 50,-

Primula  x pruhonicana «Snøhvit»
Hvit, blomstrer i april/mai. Lav og danner tuer.
Kr. 50,-

Primula x pubescens – Hageaurikkel

Pubescens betyr dunet eller korthåret. P. x pubescens er en kryssning mellom forskjellige Aurikkeltyper. Det blir derfor mange forskjellige fargevarianter, og har man mange P. x pubescens i hagen, så kan man høste frø av dem og muligens få nye fargevarianter. Dette er en mix av forskjellige farger. De blomstrer i april/juni og blir ca. 10-20 cm høye, men høyden kan variere en del. Fin både til fjellhagen og i rabatter.
Kr. 50,-

Primula x pubescens ‘Amalie’ fl.pl.
Jeg har samlet og sådd en del Primula gjennom årene, og en god del av de har jeg nå gitt navn, og dette er en som jeg har sådd og delt opp. Den er lys lilla og har halvfylte/fylte blomster. Blomstrer i april/juni og blir ca. 10-20 cm høy.
Kr.  50,-

Primula x pubescens ‘Aud’
Bred gulbrun kant og gul i midten. Blomstrer april/Juni og 10-20 cm høy.
Kr. 50,-

Primula x pubescens ‘Tommelise’
Små mørkerosa blomster.
Kr. 50,- 

Prunella – Blåkoll – Labiate (Lamiaceae) – Leppeblomstfamilien Dette er en liten slekt med bare 7 arter. Lette planter å få til. De trives i all slags jord men liker litt kalk og litt fuktig jord.  Formeres med deling eller med frø.

Prunella grandiflora – Blåkoll
Grandiflora betyr med store blomster. Vokser nesten over hele Europa.Den blir ca. 15-30 cm høy og har purpurfiolett blomster og blomstrer i juli/september. Fjellhage og rabatter.
Kr. 50,-

Pulmonaria – Lungeurt – Boraginaceae – Rubladfamilien Pulmonaria betyr lunge. Det finnes 14 arter i denne familien og alle vokser i Europa. De trives best i litt halvskygge og litt fuktig jord. Formeres ved deling eller frø.

Pulmonaria angustifolia – Blå lungeurt
Angustifolia betyr smale blad. Den er viltvoksende på noen steder I Norge. Blomstrer i mai/juli med blå blomster. Fjellhage, rabatter og kan også brukes som bunndekker.
Kr. 50,-

Pulsatilla – Kubjelle – Ranunculaceae – Soleifamilien
Pulsatilla betyr slå eller støte eller vaier i vinden. De vokser i den tempererte sone og i fjellregioner i Nord Amerika, Europa og Asia. De trives stort sett i all slags jord, men trives best i tørr sandhold moldjord på ett solrikt og lunt sted. Formeres helst med frø, men deling av store planter går også bra. Hybrider og navnesorter bør helst deles.

Pulsatilla subslavica

Slovakia, 800m, fjellenger, 15-25cm, store lilla blomster
Kr. 50,-

Pulsatilla vulgaris – stor Kubjelle

Vokser i øst og mellom Europa og nord til Danmark og sør Sverige og i vestlige Asia. Blomstrer tidlig på våren. Den blir mellom 10-30 cm høy og fargen er mørkfiolett. Plantes i full sol eller halvskygge i god veldrenert jord.
Kr. 50,-

Pulsatilla vulgaris Papageno
                                                              Europa, forskjellige farger, litt frynsete blomster, ca. 30 cm, bl. 6/8
full sol, tørt, fjellhage, – 28 grader C
Kr. 50,-

2 tanker om “P”

Legg igjen en kommentar