D

C                                                                                                                                             E

Dianthus – Nellik – Caryophyllaceae – Nellikfamilien                          Navnet dianthus kommer fra den greske Dios-guden Zevs og anthos som betyr blomster. Dianthus = guddommelige blomster. Det finnes ca. 300 arter av ettårige, stauder og halvbusker innen denne slekten. De vokser i Europa, Afrika og Asia, men flesteparten vokser i Middelhavsområdet. Dette er fine planter til bruk i fjellhagen eller i forkant av bed. De trives i litt tørr jord og i sol. Formering ved frø, deling eller stiklinger.

Dianthus aff. alpinus – Alpenellik
Denne vokser i de østre Alpene i Østerrike.
Dette er en fin liten plante som passer godt i fjellhagen eller grusbedet. Den blir mellom 2 og 10 cm høy med rosa blomstrer, og blomstrer i tiden 6/8.
Kr. 50,-

Dianthus anatolicus
Anatolicus betyr fra Anatolika (Tyrkia)
Denne planten danner store tuer/matter og blir ca. 15 cm høy med rosa blomster. Den begynner å blomstre fra juni og utover. Den tåler ned til -28 grader C.  Plantes i fjellhage/grus eller sandbed.
Kr. 50,-

Dianthus x arvernensis
Dette er også en fin Nellik som er utmerket i fjellhagen og grusbedet. Blomstene blir ca. 10 cn høye og den danner matter.
Blomsten er rosa og den blomstrer i mai/juni.
Kr. 50,-

Dianthus arenarius – Sandnellik
Denne vokser i Nord -Europa til sør i Sverige. Den blir ca.20-30 cm høy og danner matter. Blomstene er hvite og den blomstrer i juni/august. Den liker litt skygge og sandholdig jord. Fin i fjellhagen. Kr. 50,-
Dianthus ‘Blue Hills’
Rosa, putedannende og med ett blåskjær i bladverket.
Kr. 50,-

 

Dianthus capitatus ssp. andrzejowskianus
Hjemmehørende i sydøst i Europa og sydvest i Asia. Purpurfarget og  ca.  70 cm, rabatt og litt større fjellhageparti.
Kr. 50,-

Dianthus carmelitarum
Carmelitarum har jeg ikke funnet ut hva betyr. Planten kommer fra Tyrkia og vokser i 2400 m høyde. Den er rosa og blir ca. 10-15 cm høy.
Kr. 50,-

Dianthus carthusianorum – Karthusernellik
Denne kommer fra Sør -Europa (Sveits). Den har purpurrosa blomster og kan bli opptil ca. 70 cm, blomstrer juni/juli.
Kr. 50,- 

Dianthus collinus
Denne vokser i Østerrike, Romania og vest i Russland. Den har rosa blomster og bl. juni/august. Plantes i sol eller halvskygge.
Kr. 50,-

Dianthus crinitus
Denne vokser i områdene sydvest i Asia til Tibet. Den blir ca. 30 cm høy og blir buskaktig. Blomstrer med rosa blomster. Fjellhage.
Kr. 50,-

 

Dianthus ‘Dainty Dame’
Denne blir lav og har hvite blomster med rødt øye.
Kr. 50,-

Dianthus deltoides – Engnellik.
Deltoides betyr deltaformet eller trekanta. Denne vokser i Europa og i Asia. Fargen er rosa eller hvit. Den blir  10-15 cm høy,men  den kan også bli opptil 25 cm høy, avhengig av vokseplass. Blomstrer i juni/juli. Den kan brukes i fjellhage, men den er også fin til å plante på kanter der den kan henge litt utover.
Kr. 40,-

 

Dianthus deltoides ‘Arctic Fire’ – Engnellik
Rosa eller nesten hvit m/rød midte, ca. 15 cm, tue, bl. juni/juli, fjellhage.
Kr. 50,-

 

Dianthus deltoides Microchips – Engnellik
En fin liten nellik til bruk i fjellhagen og foran i staudebedet eller til å plante på kanter slik at den kan henge utover. Den blir  15-20 cm, og danner puter. Blomstrer i  juni/juli og liker seg best i sol.
Kr. 50,-

 

Dianthus hungaricus
Dette er en krysning mellom D. monspessulanus og D. plumaris. Likner mest på D. plumarius. Funnet vill i Ungarn.  Fjellhage.
Kr. 50,-  

Dianthus knappii
Dette er den eneste viltvoksende Nelliken som har gule blomster. Den vokser bare i vest Jugoslavia og blir ca. 30 cm høy og kan plantes både i rabatt og fjellhage.
Kr. 50,-

Dianthus La Bourboule
Tuedannende plante  med rosa blomster som blir omtrent 15 cm høye. Plantes i sol/halvskygge i fjellhage eller grusbed. Kan tåle ned til -26 grader C. Goe bie og sommerfugl plante.
Kr. 50,-

Dianthus lumnitzeri
Fra de østerrikse alper, svakt rosa eller hvit med litt flikete blomster, juli/sol og fjellhage, 20-30 cm
Kr. 50,-

 

Dianthus myrtinervius
Myrtinervius betyr som ligner venene på myrte. Kommer fra fjellene i Makedonia. Den er rosa på farge og blomstrer ca. i juni/juli måned. Den danner en tett pute. Bør plantes i sol og veldig mager jord. Fjellhage.
kr. 50,-

Dianthus ‘Painty Beauty’
Fargen er  rød med mørkere tegninger i blomsten. Den blir 15-20cm og har lang blomstring. Den kan brukes som kantplante og fjellhage.
Den vil stå litt tørt.
Kr. 50,-

Dianthus petraeus
Petraeus betyr som elsker stein, fjell. Denne kommer fra fjellområdene på Balkan. Den er putedannende og blir ca. 10-15 cm høy og fargen er hvit eller lysrosa. Trives i sol og grusholdig jord. Passer godt i fjellhagen.
Kr. 50,-

Dianthus plumarius – Fjærnellik
Plumarius betyr fjær, fjærbusk eller fjærkledd. Kommer fra fjellområdene i Sentral Europa, fra Italia til Polen. Denne er mattedannende og blomsten blir ca. 30-40 cm. Blomstrer i juni/juli. Kan variere i fargene fra hvit til klar rosa. Plantes solrikt og i mager jord. Fin til fjellhagen.
Kr. 50,-

 

Dianthus scardicus syn D. nitudus
Denne nelliken kommer fra syd i Jugoslavia, der den vokser på fjellenger og på plasser med mye stein. En liten vakker nellik med rosa blomster og som danner en matte. Blomsterstilkene kan bli fra 1,5 cm til 10 cm lange og blomstrer i tiden mai-juli. Plantes i sol i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Dianthus seguieri
Denne kommer fra sentral Europa. Den er rosa på farge og blir ca. 30 cm og blomstrer i juni/august. Plantes i grus og sandholdig jord i full sol. Den kan klare temperatur ned mot – 32 grader C.
Kr. 50,-

Dianthus sp.
Rosa, lav teppe.
Kr. 40,-

Dianthus spiculifolius
Spiculifolius betyr med akslignende blad. Denne kommer fra øst Karpatene og vest i Ukraina. Den vokser bare der. Fargen er hvit eller kremhvit m/rødt øye. Blomstrer i tiden mai/juni. Den klarer ned til – 23 grader C. Plantes i sol i fjellhage eller grusbed.
Kr. 50,-

Dianthus stenocalyx
Dette er muligens en underart av D. superbus.
Kr. 50,-

Dianthus superbus – Silkenellik
Suberbus betyr flott og vakker Har sitt voksested i store deler av Europa. Den blir ca. 50 cm og får lysrosa blomster. Litt for stor til fjellhagen, men fin i rabatter.
Kr. 50,-

Dianthus tianschanicus
Navnet tianschanicus kommer fra Tian Shan eller Tianfjellene i sentral Asia, som ligger nord for ørkenen Taklamakon. Den ligger i grenseområdene mellom Kasakhstan, Kirgisistan og Kina. Svakt rosa eller hvit m/flikete blomster. Ca. 5-20 cm bl. 4/6. Plantes i fjellhage eller grusbed i sol.
Kr. 50,-

Dianthus turkestanica
Vokser i Kina, Mongolia og Sibir. Den har hvite eller rosa med litt flikete blomster. Den blomstrer blomstrer i juni/juli og blir 15-30 cm. Plantes i sol eller halvskygge i stein/grus/fjellhage.  Den tåler ned til -34 grader C.
Kr. 50,-

 

Digitalis – Revebjelle – Scrophulariaceae
Digitalis kommer av det latinske ordet digitus som betyr finger eller fingerhylster Det finnes mellom 20 og 30 arter med toårige og flerårige planter i denne slekten, og de vokser i Europa og Sentral-Asia. Det er flotte planter som passer fint i staudebedet eller i villplantinger, og de er også flotte til å bruke som solitær planter. Dette er hardføre planter over hele landet, men de vil gjerne ha en god moldrik, sandblandet, lett og kalkrik jord. De liker helst å stå solrikt, men greier seg også i halvskygge dersom forholdene ellers er bra. Alle arter av revebjeller er giftige. Beste måten å formere revebjeller på er med frø.

Digitalis grandiflora
Dette er en flerårig revebjelle. Den har gule blomster og kan blir forholdvis stor fra 70-120cm. Blomstrer i juni/juli. Kan plantes i sol og halvskygge og vil ha en god litt fuktig jord. Fin i staudebedet. Kan klare temperaturer ned til -30 grader C.
Kr. 50,-

 

Digitalis lutea ssp. australis
Lutea betyr gul, og australis betyr fra sørlige land og i dette tilfellet sør Europa. Planten kommer fra sør i Italia og den har lyse gule blomster og blir mellom 60 og 90 cm. Plantes i sol i god jord. Blomstrer i juni/august. Den tåler ned til -23 grader C.
Kr. 50,-

Dodecatheon – Gudeblomst – Primulaceae – Primulafamilien Navnet dodecatheon kommer fra det greske ordet dodeka som betyr tolv og theos som betyr gud. En slekt med ca. 14-15 arter der de fleste kommer fra Nord Amerika, kun en art kommer fra øst i Sibir. Alle er stauder og danner rosetter og holder seg forholdsvis lave. De kan brukes både i rabatter og i fjellhage. De vil gjerne ha næringsrik hagegjord og god tilgang på fuktighet i vekstperioden på våren. Formeres med deling eller frø.

 

Dodecatheon dentata
Hvit, ca. 20 cm, bl. mai/juni
Kr. 50,-

Dodecatheon jefferyi
Kommer fra USA. Den blir ca. 30-60 cm høy med lavendelfargete blomster. Blomstrer mai/juni. Fjellhage eller bed.
Kr. 50,-

Dodecatheon pulchellum ”Red Wings”
Denne er rød og blir ca. 25-30 cm. Kan brukes både i rabatter og i fjellhagen.
Kr. 50,-

 

Doronicum – Gullkorg – Compositae – Korgblomsfamilien Doronicum kommer fra det arabiske ordet darawnaj, som er av ukjent opprinnelse. Det finnes ca 35 arter i denne slekten av flerårige planter fra Europa og Asia. Flotte planter som gjør seg godt i ett staudebed. De liker lett næringsrik hagejord som holder på fuktigheten i vekstperioden. De kan plantes både i sol og i halvskygge. Formeres med deling som gir det beste resultatet, men frøformering kan også brukes. Hardføre planter.

Doronicum plantagineum – Storgullkorg

Plantagineum betyr at bladene ligner på Plantago-groblad Den kan bli ca. 50-80 cm, og på gode vokseplasser noe høyere. Den kan begynne å blomstre i april (med en tidlig vår) og utover til juni. Flott vårstaude og rabattstaude. Den får store gule blomster.
Kr. 50,-

Draba – Rublomst – Crucifera
Draba kommer av det greske ordet drabe som betyr skarp, besk eller brennende. Det finnes ca. 300 arter i slekten og de fleste er flerårige. De vokser i den nordlige tempererte sone og noen i den tempererte sonen i sør Amerika. Dette er nøysomme planter som trives i fjellhagen, i opphøyde bed og i skråninger og fjellsprekker. De liker å stå på en solrik tørr plass, og de vil gjerne ha kalk. Formeres med frø eller ved stiklinger.

 Draba condensata – Rublomst
Denne kommer fra nord Amerika og er gul, den blir ca. 6-12 cm, med grågrønne rosettet. Fjellhage og plantes i grov grus.
Kr. 50,-

Draba fladnizensis – Rublomst Denne vokser i nordlige arktiske områder og også på Svalbard. Den er hvit og danner puter, og den blir ca. 3-8 cm, fjellhage.
Kr. 50,-

Draba lasiocarpa – Rublomst

Planten kommer fra fjellområdene på Balkan og Karpatfjellene. Den danner store tuer, med dyp gule blomster som blir ca. 10-20 cm høye. Vil ha mager jord og sol. Fjellhage.
Kr. 50,-

Draba ramosissima – Rublomst
Denne kommer fra USA. Den er hvit, og blir ca. 15-30 cm og blomstrer i mai/juli
Kr. 50,-

Draba ussuriensis
Ussuriensis betyr at planten kommer fra Ussuria øst i Sibir i Russland. Denne danner puter med hvite blomster. Blir ca. 5-10 cm høy. Fjellhage.
kr.50,-

2 tanker om “D”

Legg igjen en kommentar